13.10.2017 İZSİAD 4. İZMİR İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ZİRVESİ


İZSİAD-4. İZMİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZİRVESİ

 

Değerli Katılımcılar,

Kıymetli Basın Mensupları,

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dördüncüsü gerçekleştirilen Zirve’de emeği geçen herkese Sayın Başkan nezdinde çok teşekkür ediyorum. 3 günlük yoğun bir program ile çok önemli bir farkındalık yaratılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, ne yazık ki ülkemizin yumuşak karnı haline geldi. Çok konuşuyoruz, önemli yasal düzenlemeler yapılıyor ama iş kazalarında ortalamanın altına inemediğimiz gibi, tam olarak da farkındalığı yerleştiremiyoruz. Büyük çaplı bir iş kazası yaşadığımızda hatırlıyor, sonra tekrar uyku moduna geçiyoruz diye düşünüyorum. O nedenle de, İZSİAD 4 yıldır çok önemli bir organizasyona imza atmaktadır.

Ülkemizdeki istatistikler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaklaşımlarımızda değişiklik yapmayı zorunlu kılmaktadır. Zira, aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar bekleyemeyiz.

Her 15 saniyede 160 iş kazasının yaşandığı ve 1 işçinin hayatını kaybettiği dünya genelinde; ILO’nun rakamlarına göre Dünya ortalamasında ölümlü kaza sayısı 268 iken Türkiye ortalaması 1.730’dur. Bununla birlikte, Son 10 yılda dünya ortalamasında yüzde 30’luk bir azalış gerçekleşirken, Türkiye ortalamasında yüzde 8, İzmir’de ise yüzde 200’lerdeki artış çok üzücüdür. Bunu, hem bir işveren olarak, hem de bir vatandaş olarak söylüyorum. Ölümlü kazalar, madencilik ve inşaat sektörlerinde ağırlıklı olarak görülmektedir.

Biz Doğu toplumu olarak, ne yazık ki ne kendi canımızı ne de bir başkasının canını bir Batı kadar düşünmüyoruz. İşte bu nedenle, AB üyeliğinin ve AB çıpasının birçok başlıkta olduğu gibi bu konuda da, bizi çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma yönündeki standartlara yönlendirmesi açısından çok önemsiyoruz. Dürüst olmak gerekirse bu standartları sağlayamadığımız için, dünya ortalamasını 3’e, 4’e katlıyoruz. Bu eksikliğimizi kabul edip, en azından bizi zorlayan standartlara yönelmeliyiz.

Bir başka husus Sanayi 4.0’ın hayatın her aşamasına geçtiği bir süreçte, ilerleyen teknoloji ve artan robot kullanımı ile birlikte söz konusu kazaların da minimum seviyede olması beklenmektedir. Zira, dünya genelinde azalan ortalamanın ana etkeni teknolojinin doğru kullanılmasıdır. Biz var olan teknolojiyi ve hatta ne yazık ki çalışanlarımız var olan teknik malzemeleri de kullanmaktan imtina etmektedir.

Genelde kazalarda işveren direkt suçlanır ama çalışanın ihmali de gözlerden kaçmamalıdır. Bugün Yasa, birtakım zorunluluklar getirmiştir. Firmalarımıza da naçizane birkaç önerim olacak: Teknolojiyi bu hususta mümkün mertebe kullanmaları, acil durum hazırlığı ve tatbikatlar konusunda hassasiyet göstermeleri, iş sağlığı ve güvenliği sistemini eksiksiz kurmaları çok önemlidir. Sonrası, emin olun ki çok daha maliyetli olacaktır. 

Herhangi bir kanuni zorunluluğumuz olmamasına rağmen, Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak biz de; 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesini aldık ve bir çalışan temsilcimiz ile standartın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. 

İnsani boyutu öncelikli olmak üzere, firmaların rekabet gücü açısından, ülkemizin sosyal güvenliğinde yarattığı açık açısından da aslında çok boyutlu etkileri olan bir konu ile karşı karşıya olsak da şunun altını çizmek de fayda görmekteyim ki; hiçbir şey insan hayatından daha önemli olamaz. Bu öyle bir konudur ki, 3 kesimin de eşzamanlı üstüne düşeni yerine getirmesi gerekmektedir. Çalışan, işveren veya devlet kaynaklı tek taraflı bir ihtimal, telafi edilemeyen sonuçlar doğurmaktadır. Yüzlerce kez örneğe şahitlik eden bizlerden daha iyi kimse bunu bilemez.

Diğer yandan, işe bağlı ölümlerin yaklaşık %80’i meslek hastalıklarından kaynaklanmaktadır ki, bu da meslek hastalıklarına ilişkin yeniden bir gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır.

Zirve’nin, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin kültürü kazandıracağına, geleceğe ve çözüme dönük daha yapıcı ve iyileştirici çok değerli görüşlerin paylaşılmasına imkan vereceğine yürekten inanıyor, iş işten geçmeden diyerek, sağlıklı günler diliyor, saygılarımı sunuyorum.

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.