12.06.2018 İMAR BARIŞI/YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ HK. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


İMAR BARIŞI/YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ HK. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI-12.06.2018

 

Sayın Çevre ve Şehircilik İl Müdürüm,

Çok Değerli Katılımcılar,

Değerli Basın Mensupları,

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Selahattin VARAN’a katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum.

Odamız ilgili meslek komitelerinden gelen talep üzerine düzenlediğimiz bilgilendirme toplantımız ile mevzuattaki değişiklikleri birinci ağızdan anlatmayı, karşılıklı soru-cevaplarla varsa akıllara takılan konuları aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Bildiğiniz gibi, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16 ncı maddesi uyarınca, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesi hususu gündeme  geldi.

Bazen, öyle maddeler Kanuna ekleniyor ki, yoruma açık olduğu için bizler de haklı olarak muallakta kalabiliyoruz. Bugünkü konumuz, tam da böyle bir durum içeriyor. Belki yasa lehimize şeyler söylüyor ama uygulama farklı da olabiliyor.

O nedenle Sayın Müdürümüzün açıklamalarını çok önemsiyorum. Bu fırsatı lütfen iyi değerlendiriniz.

Artan nüfus ve büyük bir hızda ilerleyen teknolojiyle ortaya çıkan dönüşüm, kentlerimizin de yeni bir bakış açısıyla ele alınmasını zorunlu kılıyor.  

Hangi konuda olursa olsun, doğru planlama yapamıyorsanız baştan kaybetmişsiniz demektir. O nedenle de özellikle kentsel planlamalar, büyük önem taşımaktadır. Günü birlik çözümler yerine daha vizyoner olmamız gereken planlara ihtiyacımız vardır.

Bu anlayış içerisinde de, yıllardır şunu savunduk: Kent merkezindeki sanayi tesislerinin, küçük sanayi sitelerinin kentin dışına, planlı sanayileşmenin merkezi olan OSB’lere taşınması için desteğin sağlanması. Gecikmeli adımlar geldi ama dünya genelinde 1970-1980’lerde başarılmış olanı, biz henüz tamamlayamadık.

Bir taraftan taşınılan yapıların gelişimini sağlamak, diğer taraftan da ortaya çıkan boş arazileri kentin geleceği açısından en verimli şekilde değerlendirmek iki önemli konuda proaktif davranmayı gerektirmektedir.

Verimli bir toplantı olması dileği ile konuşmamı burada tamamlamak istiyorum.

Saygılarımla,

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.