11.11.2014 EBSO - VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİYLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE

BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN”UN

VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN GETİRDİKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

11.11.2014

 

Sayın Vergi Dairesi Başkanım,

Sayın Tahsilat Müdürüm,

Değerli Katılımcılar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Sayın Rıfat ENGİN’i geçen aylarda makamlarında yaptığımız ziyarette, gündemde olan Torba Kanun’un uygulamaya geçilmesiyle birlikte Odamızda organize edilecek bir toplantıya katılım sağlayabileceğini belirtmişti. Akabinde de bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz.

Davetimizi kırmayarak toplantımızı onurlandıran İzmir Vergi Dairesi Başkanı Sayın Rıfat ENGİN’e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

Kanunun kapsamı ile ilgili Sayın Vergi Dairesi Başkanımızın ardından da, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü Sayın Mustafa TAŞAR tarafından detaylı bilgiler sizlere aktarılacaktır.

Benim sizlerle paylaşmak istediğim husus, öncelikle Oda aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olacak. Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte biz gerekli duyurularımızı yaptık ve bugüne kadar yaklaşık 100 üyemiz yapılandırma talebi ile bize başvuruda bulundu. Başvurular 1 Aralığa kadar alınmaya devam edilecektir.

Kanun kapsamında üyelerimiz aidatlarını üçer aylık dönemler halinde sekiz taksitle veya peşin ödenmesi halinde de %10 indirimli ödeyebilirler. Gerekli şartları, Odamıza başvurarak öğrenebilirsiniz.

Değerli Konuklar,

Dünyanın dev ekonomilerini sarsan ve bugün dahi toparlanmanın henüz sağlanmadığı bir ortamda, KOBİ’lerimiz üretim ve ihracattaki aksama sebebiyle yasal sorumluluklarını zaman zaman yerine getirmekte zorlanmaktadırlar.

Bu kapsamda, özellikle de vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarını ödeyememektirler.

Bizler, özellikle kriz dönemlerinde üyelerimizin yaşadığı ödeme sıkıntılarını görüp, borçların yapılandırılmasına ilişkin taleplerde bulunuyoruz. Amacımız, darboğaza giren piyasaların canlandırılması ve üyelerin desteklenerek, sıkıntıların aşılması, üretimin aksamamasıdır.

Ancak bu tür yapılandırmaların alışkanlık yapmaması gerektiğine inanıyoruz.

Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır sözünü düstur edinmiş olan dürüst sanayicilerimiz, maalesef ki zaman zaman bir kısım mükellefin yükünü de sırtlamak zorunda kalmaktadır.

Bu nedenle; Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, yıllardır verdiğimiz her dosyada, hazırladığımız her raporda, birebir görüşmelerimizde hep şunu savunduk. VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN mükellefler için de ödüllendirme amaçlı vergi indirimi uygulansın.

Çünkü, yaptığımız bir incelemede gördük ki Cumhuriyet tarihinden bu yana 31 adet vergi affı gerçekleştirilmiştir. Tarihin en geniş kapsamlı mali aflarından birisi, 3 yıl önce gerçekleştirildi.

Evet bu yapılandırma bir af değil. Ancak, vergisini düzenli ödeyen, vatandaşlık görevini yerine getirenler açısından da çok adilane görünmemektedir.

O nedenle bizler; ödüllendirme ile birlikte, daha önce aflardan en az iki kez yararlanmış olanların bu tarz yapılandırmalardan yararlandırılmaması gerektiği inancındayız.

Özellikle de ülkemizde işverenin yükümlü olduğu yüksek oranlı vergiler makul seviyelere çekildiğinde, vergi tabana yayıldığında ve kayıtdışı ekonomi kayıtlı hale getirildiğinde aflara ihtiyaç duyulmadan, sistemin verimli ve etkin bir şekilde işleyeceği gerçeğine de dikkatlerinizi çekmek isterim.

Değerli Konuklar,

Sunumların ardından yapılacak soru-cevap ile konuyla ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmamasını diliyor, başarılı bir toplantı olmasını ümit ediyorum.

Değerli konuklarımıza teşrifleri için tekrar teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Saygılarımla,

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.