08.12.2015 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - E-TEBLİGAT TOPLANTISI


E-TEBLİGAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: 08.12.2015

 

Sayın Başkanım,

Sayın Tahsilat Müdürüm,

Değerli Katılımcılar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çeşitli kanun ve mevzuat değişimlerinde konunun uzmanlarıyla birlikte, sizleri bilgilendirmeye her zaman özen gösterdiğimiz toplantılarımızın bir yenisinde daha birlikteyiz.

Bugün, elektronik tebligat sistemine ilişkin bilgilendirme yapmak üzere, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan çok değerli müdürlerimiz aramızdalar. Ben öncelikle, Vergi Dairesi Başkanımız Sn. Rıfat Engin’e her zaman yanımızda oldukları için buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren vergide elektronik tebligat uygulamasına geçilmektedir. Yani artık sizlere gönderilecek tebligatlar elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bunun için de sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Teknik detaylar sizlerle paylaşılacağı için ben konuyu farklı bir açıdan  değerlendirmek istiyorum.

Değerli Konuklar,

Sizlerin de takip ettiği gibi; küreselleşmenin hızı, teknolojideki dönüşüm gerçekten baş döndürür bir hal almıştır. Bırakınız firmaları, birey olarak dahi en basit sistem değişikliklerine yetişemez olduk.

Ancak, küreselleşme ile birlikte; teknolojiyi doğru yönde kullanan, e-ticaret’i pazar payına dahil eden firmaların bir anlamda maliyetlerinde de çok ciddi bir azalma meydana geldiği de bir gerçektir. Zamandan kazanılan tasarruf ise, kuşkusuz parayla ölçülemez boyuttadır.

Hem kamu, hem de iş hayatımıza hakim olan e-belge uygulamaları ile artık kağıt kullanılmazken, e-imza uygulaması da ıslak imzanın yerini almaya başlamıştır.

Tüm bu değişim, dönüşüm aslında bilgi ekonomisinin günümüze ne kadar hakim olduğunu ortaya koymaktadır.

O nedenle; eski yöntemlerle, yeni sistemde faaliyetini sürdürmek her geçen gün zorlaşmaktadır. Hal böyle iken, hukuksal bir işlemin ilgili kişiye ulaştırılması ve bunun belgelenmesinin de elektronik yöntemlerle yapılması, bilgi çağının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

E-Devlet, E-Ticaret, E-Fatura, E-İmza şimdi de E-Tebligat. Bu sürecin bir gereğidir ve iİleride bizleri çok daha kapsamlı teknolojik yenilikler beklemektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2014 yılı faaliyet raporunda; Kurumdan 5 yılda çıkan toplam evrak sayısının 650 bin adet civarında olduğu, bunun tonlarca kağıt, depolanması için yer, milyonlarca liralık posta masrafı anlamına geldiği belirtilmiştir.

İşte bilgi ekonomisi burada devreye girmekte ve e-tebligat ile devlete milyonlarca liralık tasarruf imkanı sağlamaktadır.

Bu tasarrufun yanında, konuya bir de adres değişiklikleri, posta görevlilerinin yaklaşımları, tebligatı alan kişilerin duyarsızlığı gibi nedenlerle, günlük hayatta karşılaştığımız sürprizleri de düşündüğümüzde, bir tıkla ulaşabileceğimiz ya da kullandığımız akıllı telefonlarda yanan ışıklarla anında bildirim veren bir tebligatın doğru adrese, en hızlı şekilde ulaşması da, konunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Üyelerimizin, stratejik bir güç haline gelen bilgi ekonomisi ve bilgi teknolojilerinden sonuna kadar faydalanmalarını ve bilgilenmelerini günümüzün en önemli konusu olarak görmekteyim.

Bugünkü toplantımızın da bu anlamda, faydalı olmasını diliyor, değişimlere ve yeniliklere daima açık olmanız ümidiyle,

Değerli konuklarımıza teşrifleri için tekrar teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Saygılarımla,

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.