02.09.2021 90. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI İZMİR İŞ GÜNLERİ SANAYİ 5.0 PENCERESİNDEN DÖNÜŞÜMÜN DİNAMİKLERİ PANELİ


 

Sayın Başkanlar,

Değerli Konuklar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri

Şahsım ve Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

90.’sı düzenlenen İzmirimizin markası İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Panelimize hoş geldiniz.

Koordinatörlüğünü Ticaret Bakanlığımızın yaptığı organizasyonda öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Odamız ev sahipliğinde düzenlenen, Moderatörlüğünü yapacağım panelimizde “SANAYİ 5.0 PENCERESİNDEN DÖNÜŞÜMÜN DİNAMİKLERİ” konusunu çok değerli konuşmacılarımızla değerlendirmeye ve 75 dakikaya sığdırmaya çalışacağız.

Her bir konuşmacımızın 15 dakikalık bir sunuş hakkı olacak. Daha sonra soru-cevap bölümünde gelen sorulara göre minimum 5’er dakika daha kullanılacak. Sizler de sorularınızı canlı izlediğiniz linkteki bu Panelin tanıtım sayfasından SORU SOR butonundan, kime yönelttiğinizi belirterek, kısa ve net olacak şekilde iletebilirsiniz. Önceden katılım formlarında belirtilen soruları da dikkate alacağız. Faydalı bir toplantı olmasını diliyorum. Konuşmacılarımızın özgeçmişlerine İzmir işgünleri web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Davetimizi kabul etme nezaketinde bulundukları için konuşma sırasına göre; Zoom üzerinden katılacak olan;

CEREBRUM TECH ŞİRKET KURUCUSU  Sayın DR. R. ERDEM ERKUL’a

SIEMENS A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Sayın ASLI KUNUR’a  

Fuar alanında birlikte olduğumuz E.Ü. BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/EBSO ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ

Sayın PROF. DR. NURİ AZBAR’a çok teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.      

Sözü konuşmacılara vermeden önce kısa bir girizgah yapmak isterim.

Öncelikle neden bu başlıkta bir panel düzenlediğimizi açıklamak isterim.

2011'de Almanya yeni teknoloji ve sanayi stratejisinin çerçevesini çizen Sanayi 4.0 programını başlatmıştı. Amaç sanayide dijitalleşme ve otomasyonu hızlandırmaktı. Ülkemize bu konu 2015 yılında giriş yaptı ve Odamızın çok ciddi farkındalık çalışmaları ile Sanayi 4.0’ın ve dijitalleşmenin önemi geniş çevrelerce çokça tartışıldı.

Avrupa Birliği 7 Ocak 2021 yılında Sanayi 5.0 raporunu yayınladı. İşte bugünkü Panelimizde yer alan 3 ana konu AB raporunda Sanayi 5.0 anlatılırken yer verilen temel konular. Konularımıza baktığımızda;

 • Sanayi 4.0’ın Ötesi ve Döngüsel Üretim
 • İnsan Odaklılık Yaklaşımından Yakın Geleceğe Bakış
 • AB Yeşil Mutabakatı ile Dönüşümün Yansımaları ve Yeşil Sanayi

Yani insanı odağına alan, sürdürülebilir üretim için yeşil sanayiyi ve dijitalleşmeyi temel alan bir yaklaşımı benimsiyor.

Ana başlıklar:

Veri depolama ve analiz teknolojileri

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri

Dijital ikiz (digital twins) ve simülasyon teknolojileri

İnsan-makine ilişkisinin kişiselleştirilmesine yönelik robotik, AR, VR gibi teknolojiler

Yapay zeka

Biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller

Yani, Sanayi 5.0 sürdürülebilir bir dünya ekseninde üretim yapısının sınırlarını çiziyor.

Biliyoruz ki; güçlü bir ülke ve sürdürülebilir güçlü bir ekonomi için sanayi olmazsa olmazdır. O nedenle, sanayi 5.0 kapsamında oluşturulmak istenen yeni yapılanma özellikle de bu ihracatımızda ilk sırada gelen AB ülkelerini kapsıyorsa çok daha önemli bir hale gelmektedir.

Türkiye 19. büyük ekonomi. Küresel mal ihracatındaki payı binde 86. Küresel ekonomide binde 89’luk dilimde yer alıyor. Ve kg başına ihracatımız artması gerekirken her yıl azalarak %1 seviyelerine kadar gerilemiş durumdadır.

Bu açıdan ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekor rakamlarına ulaşmış olsak da, kg başına ihracatımız oldukça düşük seviyelerdedir. 

Son yıllarda; gerek 11. Kalkınma Planında, gerek Sanayi Strateji belgelerimizde ve gerekse Ticaret Bakanlığımızın ihracat ana planında rekabet gücümüzü yükseltecek, yüksek katma değer avantajı sağlayacak sektörlere özel teşvikler, destekler atfedilmiştir. Özel sektörümüzün dinamik ve girişimci yapısı çok güçlü olmasına rağmen, birçok etkenden dolayı ihtiyaç duyduğumuz çıkışı bir türlü yapamıyoruz.

Cumhurbaşkanlığımız tarafından önce Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve son olarak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi oluşturulmasına ilişkin yayınlanan genelgeyi çok önemsiyor ve bu kapsamda çok hızlı adımlar atılmasını ümit ediyorum.

Küresel gelişmelerden de yola çıkarak; “YENİ BİR SANAYİ-ÜRETİM HİKAYESİNİN VE HEYECANININ HAYATA GEÇİRİLMESİNE İHTİYACIMIZ OLDUĞU’nu uzun bir süredir ifade ediyorum. Pandemi süreci, bunu artık zorunlu hale getirmiştir.

Sanayi 5.0’ın temelini veri depolamak, dijital ikiz, yapay zeka oluştururken bizim kaplumbağa hızı ile ileri teknoloji üretime geçmemiz kabul edilebilir bir durum değildir.

İşte tam da bu noktada, Samsung Türkiye Kamu Sektörü & Kurumsal İlişkiler Direktörü ve ülke sözcülüğü, Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüttükten sonra 2021 yılında Cerebrum Tech şirketinin kuruculuğunu üstlenen Sayın Dr. Erdem ERKUL’a söz vermenin tam zamanı.

Covid-19 ile birlikte inanılmaz bir hızda ilerleyen dijitalleşme sürecinde, Sanayi 5.0 ile sanayinin yeniden şekillendirilmesi konusunu özellikle,

 • Veri depolama
 • Robotik teknolojiler, Yapay zeka
 • Dijital ikiz başlıklarında değerlendirmesini ve ülkemizin atması gereken adımları, sanayicilerimizin böylesi bir rekabet ortamında ve döngüsel ekonomi kapsamında izlemesi gereken yola ilişkin değerli görüşlerini rica edeceğiz.
 • Ve son olarak da Türk sanayisi için ne yapılırsa, bir fırsat ne yapılmazsa bir tehdit oluşturur, dijital ekonomiye nasıl adapte oluruz?

Buyurunuz.

Sayın Erdem ERKUL’a ÇOK TEŞEKKÜR ediyorum.

Erdem bey ne yazık ki, son dakika çıkan bir seyahati nedeniyle aramızdan erken ayrılacak. O nedenle, kendisini bir soru ile uğurlamak isterim.

TÜRKİYE, dinamik bir özel sektöre sahip ve GÜÇLÜ BİR ÜRETİM ALTYAPISI VAR AMA Üretimin Geleceğini Şekillendirmede DÜŞÜK POTANSİYEL’e sahip. Dolayısıyla da TAKİP EDEN ülkeler konumunda. Sanayide planlanan böylesi bir dönüşüm içinde somut olarak, Türkiye nasıl TAKİP EDİLEN ülke olur?

Erdem beye çok teşekkür ediyor, iyi yolculuklar diliyorum.

Değerli Konuklar,

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; 2015 yılından bu yana kendimize misyon edindiğimiz Sanayi 4.0 sürecini anlatırken önce Eğitim dedik.

Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve ürünü olurken, ALIN TERİNİN YERİNİ AKIL TERİNİN aldığını vurguladık.

Katma değerli üretim-eğitim ve refah ilişkisi de bu nedenle doğru orantılı.

Yani önce işgücünü, gençleri geleceğe hazırlamak zorundayız. Sanayinin gelişmesi de buna bağlı. Zira, sanayi 5.0 İnsan ve dünya odaklı bir yaklaşımla, özellikle Ar-Ge çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Fast Company Dergisi’nin açıkladığı “En Yenilikçi 50 İK Lideri” arasında gösterilen ve SIEMENS A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Sayın ASLI KUNUR’a söz vermek istiyorum.

Sanayi 5.0; hem robotik teknolojileri, hem yapay zekayı temel alırken, aynı zamanda insan odaklı üretimi de ana konuları arasında sayıyor.

Sayın Kunur’dan cevabını almak istediğim sorular:

 • Özellikle, bizim gibi emek yoğun üretim yapan ülkelerde bunu gerçekleştirmek nasıl mümkün olabilecek. Siemens gibi teknolojiye öncülük eden bir marka, insan odaklı yaklaşıma nasıl bakıyor?
 • Yeni yetenekleri bulmada zorluk çekiliyor mu?
 • Yeni becerilere uyumlu eğitim ve destekler, çalışanlara nasıl kazandırılıyor?
 • Ya da KOBİ’lerimiz nasıl başarabilir?

Buyurunuz. Süremiz 15 dakika.

Sayın Kunur’a çok teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Sanayi 5.0 raporu açıklanırken “Gezegene ve iklime zarar vermeyen, çevre dostu üretim” temel başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Aslında, Dünya Ekonomik Forumu tarafından her sene Davos’ta yapılan Zirve’de belirlenen yılın en önemli 10 riski arasında; son yıllarda iklim konusu yükselen oranlarla ilk sıralarda yer bulmaktadır. 2021 yılındaki listede; ekstrem iklim olayları, doğal ekosistemin çöküşü ve kontrolden çıkan yangınlar 3 önemli risk olarak göze çarptı.

2020 yılında gerçekleşme olasılığına göre en önemli küresel riskler içerisinde ilk 5 riskin tamamı, 2021 yılında 4’ü iklim ve çevreye ilişkindir.

Öyle ki, gezegenimiz için adeta bir seferberlik çağrısı hakimdir. Bugün geldiğimiz noktada konu, djitalleşmenin yaratacağı risklerin de önüne geçmiş durumdadır.

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de son 1 ay içinde yaşadığımız büyük çaplı yangınlar ve sel felaketleri, bu riskleri çok acı bir şekilde deneyimlememize neden

Diğer yandan, Avrupa Komisyonu; Yeşil Mutabakat kapsamında 55’e Uyum (Fit for 55) programını açıkladı. Ve bu program herkes için bir uyarı ve rehber niteliğindedir. Bu paket, 197 ülkenin onayladığı Paris İklim Anlaşması’na uygun olarak, 2030 yılında karbon emisyonlarını 1990’daki düzeyine göre yüzde 55 azaltmayı taahhüt ediyor. 2050 hedefi ise, sıfır emisyon.

Konunun uzmanları, çevresel önlemlerin alınmaması halinde, dünyamızı daha kötü günlerin beklediğini yaptıkları araştırmalarla kanıtlıyor. Karbon azaltımı bu kapsamda atılması gereken ilk adım.

AB, Sanayi 5.0 kapsamında; Yeşil Mutabakat Anlaşması ve Dijital dönüşüm ile sanayinin, ticaretin, ekonominin yeniden dönüşümüne çalışıyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak bu farkındalıkla, YEŞİL SANAYİ REHBERİ kitabımızı hazırlattık.

Kitabı hazırlayan hocamız bugün aramızda. E.Ü. BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/ODAMIZ ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ hocamız Sayın Prof. Dr. NURİ AZBAR’a öncelikle emekleri için çok teşekkür ediyorum.

AB Yeşil Mutabakatı ile Dönüşümün Yansımaları ve Yeşil Sanayi kapsamında hazırlanan kitabın içeriği ve sanayimizin dönüşümünü anlatmak üzere sözü Sayın Hocamıza veriyorum. Özellikle Uyum sağlamayan ihracat yapamayacak dedik. Detayları Hocamız aktaracak. Buyurun.

Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyorum.

İkinci turda izleyicilerden gelen soruları alacağız.

NURİ HOCA İÇİN EK SORU:

Kamu’nun yeşil sanayiye yaklaşımını, politikalarını nasıl buluyorsunuz? Eksikler, yanlışlar varsa nasıl düzeltilebilir?

Son eklemek istediğiniz bir konu varsa onu da kısaca alabiliriz. 

 

Saygılarımla,

Ender YORGANCILAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.