01.06.2021 İZMİR KAYNAK VERİMLİLİĞİ MERKEZİ LANSMAN TOPLANTISI


Dünya salgın sonrasında ekonomi ve sanayi kurallarının yeniden yazılacağı bir dönüşümün içindedir. Bu dönüşüm, çevreye saygılı üretim yaklaşımlarının, otomasyon ve dijitalleşmenin, değer zincirlerinin bütün adımlarında sağlanması ile hayat bulacaktır. Türkiye bu dönüşümde öncü rol oynayabilecek yatırımlara ev sahipliği yapmakta, İzmir ise hızla gelişen sanayisi ve yatırım ortamı ile konumunu güçlendirmeye devam etmektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik odağında, sanayileşmenin dördüncü aşaması olan Endüstri 4.0 ekseninde şekillenen sanayi dönüşümünü İzmir’de hayata geçirmek, sağlayacağı avantajlar itibariyle İzmir’in küresel ekonomideki rekabetçi konumunu güçlendirecektir. Bu yaklaşımla, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı olarak bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenlere odaklanarak İzmir Kaynak Verimliliği Programı’nı başlatmış bulunuyoruz.

İzmir Kaynak Verimliliği Programı ile endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm konularında entegre bir yaklaşımla çözüm bulmayı hedefliyoruz. Program ile firmaların ihtiyaç ve gelişme alanlarının ortaya konduğu, rekabetçiliklerinin güçlendirildiği bir merkez olarak İzmir sanayisinin ihtiyaçlarına yanıt verecek uzmanlıkları İzmir’e transfer edeceğiz.

Dijital dönüşüm konusunda yapılan araştırmalar neticesinde, RWTH Aachen Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi’nin, İzmir’de oluşturulmak istenen teknik kapasite için kritik ve başarılı bir örnek teşkil ettiği görülmüş, benzer bir iş modelinin İzmir’de gerçekleştirilmesi için işbirliği kurgusu hayata geçirilmiştir. Dijital dönüşüm uzmanlık transferinin İzmir’de yer alan firmaların ihtiyaçları ile uyumlu kurgulanabilmesi amacıyla, firmaların birebir yaşadıkları sorunların ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi ile yapılacak işbirliği kapsamında, benzer bir merkezin kurulumu ve iş modelinin geliştirilmesi için gerek duyulan detaylı saha analiz çalışmaları 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

UNDP Türkiye ile yapılacak çalışmalar ile bölgedeki OSB’ler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımıyla İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modeli hayata geçirilecek ve sonuçları ülke çapında yaygınlaştırılacaktır.

Endüstriyel simbiyoz, firmaların bir arada endüstriyel işbirliği içinde olduğu, birinin atığının ya da yan ürününün diğeri için hammadde olduğu bir ilişki yapısıdır. Endüstriyel simbiyoz, birbirinden bağımsız olarak çalışan işletmelerin bir araya gelerek çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını destekler.

Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İzmir Kaynak Verimliliği Programı,  İzmir için önemli ekonomik ve çevresel kazanımlar sunacak endüstriyel simbiyoz uygulamaları bakımından, teknik ve yönetsel bir bölgesel kapasitenin oluşturulmasını sağlayacaktır.

4 seneye yayılacak olan çalışmalar ile, kurulacak Kaynak Verimliliği Merkezi’ne ilişkin iş modelini geliştirmeyi ve sonrasında İzmir’e bu merkezi kazandırmayı hedeflemekteyiz.

İzmir Kaynak Verimliliği Programı sayesinde firmalar bugün rekabette sürdürülebilir avantajlar sağlarken, gelecekteki yeniliklerin getireceği değişime de kendilerini hazırlama imkânı elde edecektir. Program ve nihayetinde kurulacak merkezin İzmir sanayisine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Ender YORGANCILAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.