Yorgancılar: Varlık barışı haksız rekabet yaratmasın


Yorgancılar: Varlık barışı haksız rekabet yaratmasın

18.04.2013
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, hükümetin yeni Vergi Barışı projesine ilişkin yaptığı açıklamada “Düzenleme varlık sahibinin ve yasal yükümlülüğünü düzenli olarak yerine getiren iş dünyasının kafasında soru işareti bırakmaksızın hazırlanmalıdır ki bildirim onanında istenilen seviye yakalansın” diye konuştu.
Sanayiciler olarak yabancıların kar transferinin ülkemizde kalması yönünde her platformda düşüncelerini ortaya koyduklarını ifade eden Yorgancılar bugün yeniden gündeme gelen varlık barışı konusuna da elbette ki olumlu baktıklarını söyledi.
Yorgancılar “Ancak, bizim altını çizdiğimiz ve üzerine basa basa ifade ettiğimiz, vergisini düzenli ödeyen iş adamlarımız nezdinde haksız rekabet yaratılmaması, konunun belki de en önemli ve en hassas noktasıdır” dedi.
İş dünyasına ait finansal varlıkların yurtiçinde değerlendirilmesinden ülkemizin ve insanlarımızın kazançlı çıkacağını vurgulayan Ender Yorgancılar, özel sektörün uluslararası kayıtlarda belirtilen 130 milyar dolar üzerindeki portföy yatırımlarının ciddi bir düzeyde olduğunu, bu varlığın ülkemizde değerlendirilmesinin, ekonomimiz adına oldukça önemli olduğunu kaydetti.
“Bu varlığın yatırıma dönüşmesinde, istihdam sağlanmasında özel teşvik verilmelidir” diyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, şu görüşleri dile getirdi:
“Ülkemizin önemli bir sorunu olan kayıt dışı ekonomi için en azından varlıkların kayıt altına alınması anlamında olumlu bir adım olarak görmekteyiz. Ancak, sürecin iyi yönetilmesi ve sağlıklı işletilmesi oldukça önemlidir. Zira bir önceki varlık barışında belki de istenilen başarının sağlanamamasının ana nedeni budur. Söz konusu varlıkların belli bir süre içinde yurtdışına çıkarılması mutlaka engellenmelidir. Varlık barışının istismara yol açmaması en büyük temennimizdir. Diğer yandan, bir önceki uygulamada; emlak vergisi, ÖTV, ÖİV, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, kambiyo ve gümrük mevzuatına ilişkin herhangi bir hukuki koruma bulunmaması söz konusu katkının düşük gerçekleşmesindeki nedenlerden sadece birkaçıdır.”

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.