Sanayici uzun vadeli bakamıyor


Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ihracattaki dalgalanmalara dikkat çekerek, iç talepteki göreli istikrara rağmen dış girdi bağımlılığı nedeniyle sanayicilerin adeta anlık kararlar vermek, günlük yaşamak durumunda kaldığını söyledi. Yorgancılar, “İmalat sanayinde ihracatta artış ve azalışların bu kadar sık görüldüğü bir döneme çok uzun yıllardır karşılaşmamıştık. Bir ileri bir geri hareket ediyoruz. Küresel pazarlardaki belirsizlikler yanında Türkiye'de döviz kurlarında yaşanan istikrarsızlıklar önümüzü görmemizi engelliyor. Adeta anlık kararlar vermek, günlük yaşamak durumunda kaldığımız ortamda geleceğe yönelik yatırım planları yapmak, sektörde yapısal dönüşümü sağlamak olası görünmüyor. Bu nedenle yeni yıla girmeden yatırım teşvik sistemini gözden geçirmek ve yenilemek gerekiyor” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kasım ayında aylık bazda ihracat rekorunun kırılmasına ilişkin açıklamalarının ardından, 2013 yılı imalat sanayi ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ender Yorgancılar, geleceğe ümitle bakmakta zorlandıklarını söyledi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, "2006 yılından bugüne Ocak-Ekim dönemi itibariyle 2009 krizi dışında ihracat ilk kez gerilemiştir. Bu gerilemeden daha önemli olan ise ihracattaki gelişmenin aylık seyrinde 2012 yılına göre yaşanan istikrarsızlıklardır. İmalat sanayinde yılın ilk 10 ayının beşinde ihracat gerilemiş, beşinde ise artmıştır. Ayrıca Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ihracatı yüzde 2,1 gerilerken ithalatın yüzde 11,1 oranında artması dış ticaret açığı ve dolayısıyla cari açık açısından tehlike sinyalleri vermektedir" diye konuştu.
Ender Yorgancılar, ihracattaki gelişmelerin imalat sanayi üretimini etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, iç talepteki kısmi canlılığın sanayi üretimindeki dalgalanmaların ihracata oranla sınırlı kalmasına neden olduğuna dikkat çekti. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 2,5 olan sanayi üretimi artışının 2013 yılının aynı döneminde ortalama yüzde 3,9'a yükselmesini her şeye rağmen olumlu bulduğunu ifade eden Yorgancılar, Ağustos sonu itibariyle sanayi istihdamında yaşanan yüzde 4,6'lık artışın kaynağının da iç talep olduğunu vurguladı.
 
Yeni bir rota
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar ayrıca küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini de değerlendirirken, şu görüşleri dile getirdi: "ABD'nin para politikalarına ilişkin tavrının netleşmesi ve sonrasında küresel finans piyasalarında istikrar sağlanıncaya kadar kurlarda dalgalanma yaşanacaktır. Kurlara bağlı olarak enflasyon oranları ve faizlerin düzeyi şekillenecektir. Bu konularda Merkez Bankası üzerine düşeni yaparken sanayi sektöründe yapısal dönüşümü hızlandıracak politikalar daha yoğun olarak devreye sokulmalıdır. Beklentimiz; gerek emtia, gerekse finansal piyasalardaki istikrarsızlığı tolere edecek şekilde yenilenmiş, tüm organize sanayi bölgelerini kapsayan bir teşvik paketinin yılbaşından itibaren gecikmeden devreye alınmasıdır. Böylece sanayicimiz yeni bir ışık, yeni bir rota ve hepsinden önemlisi de taze bir heyecan yakalayabilecektir.”
 
 
İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM ENDEKSİ, İTHALAT VE İHRACATIN GELİŞİMİ
AY
İ. San. Üretim Endeksi
Değişim %*
İ. San. İthalatı
(Milyon $)
Değişim %*
İ. San. İhracatı
(Milyon $)
Değişim %*
İstihdam
(Bin kişi)
Değişim %*
2013-1
106,1
3,6
14.230
15,0
10.543
9,9
4.869
3,9
2
105,7
3,6
14.871
17,2
11.531
4,6
4.886
4,3
3
117,4
0,9
16.016
5,1
12.305
-1,0
4.948
4,8
4
117,4
5,1
18.010
25,7
11.681
-1,7
5.030
5,0
5
123,4
2,5
18.329
8,4
12.403
0,0
5.044
6,0
6
121,7
3,8
16.824
9,2
11.591
-7,0
5.015
5,3
7
122,8
7,8
18.422
14,0
12.310
1,2
4.991
4,5
8
99,1
-0,9
14.130
1,4
10.511
-14,2
4.964
4,6
9
126,3
7,9
16.033
8,1
12.228
0,0
--
--
10
--
--
15.214
8,8
11.242
-9,2
--
--
 
                Kaynak: TÜİK
 

 


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.