Geleceğimiz, yenilenebilir enerji ve nükleer santrale bağlıdır


Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin enerjideki geleceğinin yenilenebilir enerji ve nükleer santrale bağlı olduğunu söyledi.
Son günlerde çeşitli kentlerde yaşanan enerji kesintileri ve bunların ekonomiye etkilerini değerlendiren Yorgancılar, dünyada 17’nci büyük ekonomi olan Türkiye’nin ithalatının dörtte birinin enerji sektöründen kaynaklandığını hatırlattı. Ender Yorgancılar, “Geleceği şekillendirecek sektörlerin başında gelen enerji sektöründeki bu bağımlılığımız, 2023 yılında ilk 10 büyük ekonomi olma hedefimizi de riske sokacak boyuttadır. Güneş enerjisinden rüzgar enerjisine, jeotermalden maden kaynaklarına kadar zengin bir potansiyele sahip Türkiye’nin enerjide ithalata bağımlı hale gelmiş olmasını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.
 
Kaynaklarımızı değerlendirelim
Enerji tüketiminde 23’ncü ülke olan Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin hidroelektrikte yüzde 36’sının, rüzgar enerjisinde yüzde 2.8’inin, jeotermalde ise sadece yüzde 16’sının işletildiğine dikkat çeken Yorgancılar, “Yanı başımızda duran kaynaklar kullanılmazken, doğalgazı ithal ettiğimiz gibi, elektrik üretiminin yüzde 60’ının doğalgazdan karşılanıyor olması dengelerin bozulması açısından çok kritik bir uygulamadır. Hal böyleyken, İzmir gibi jeotermal kaynakları zengin olan, sağlık turizminde ciddi yol alan bir il dahi doğalgaz ile ısınmaktadır” diye konuştu.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, son günlerde Türkiye genelinde sıklaşan elektrik kesintilerinden dolayı sıkıntıların başgösterdiğini, bugün gerek evlerde gerekse işletmelerde teknolojinin gereği olarak tüm kullanılan eşyalar elektrikle çalışıyorken, fabrikalarda milyon dolarlık makinelerin ani kesintiler nedeniyle zarar görme, üretimin de aksama riskiyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.
Doğalgazda Rusya’ya olan bağımlılık da dikkate alındığında ve hassas dengeler üzerine kurulu dış politikada yaşanacak bir sorunda kesintilerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısını yapan Ender Yorgancılar, “Belki bugünkü kesintiler kriz anlamına gelmeyebilir. Ancak, talebin arzın çok üstünde olduğunu düşündüğümüzde bir kriz politikasının olması gerektiği, sonuç odaklı projelere ihtiyacımız olduğu çok açık ve nettir” dedi.
 
Bilim ve teknolojinin gerçekleri ışığında…
Ender Yorgancılar, Türkiye’de nükleer santral konusuna ne yazık ki önyargı ile yaklaşıldığını da belirtirken şu görüşleri ifade etti:
“Gerçekçi olunmalı. Bugün yumurtayı pişirmek için bile elektrikli makine kullanıyorsak, bu kaynakların sonsuz olmadığını da kabul etmek zorundayız. Şunu da aynı gerçeklikle kabul etmeliyiz ki, enerji alanında Türkiye’nin geleceği nükleer santral ve yenilenebilir enerjiye bağlıdır. Deprem riski taşımayan, çok iyi analiz edilmiş bölgelerimizde, yurtdışında örnekleri mevcut güvenlik açısından riski minimum santral yapımına mecburuz. Unutmayalım ki, komşu ülkelerimizde faaliyette olan nükleer santrallerin riskini yıllardır zaten taşıyoruz. O nedenle de, sürdürülebilir bir enerji politikası için, uzun vadede yeni nesil nükleer santrallere, kısa vadede de enerji üretim tesislerine verilecek teşviğe acilen ihtiyaç vardır.”
 

 


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.