Ekonomide güven artırıcı ilave önlemlere ihtiyaç var


Ekonomide güven artırıcı ilave önlemlere ihtiyaç var

 
28.02.2013
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 27 Şubat'ta açıklanan Tüketici Güven Endeksi verilerini değerlendirerek, endeksin geldiği düzey ve trendin olumlu olduğunu ancak beklenen iç talep artışı ve büyümeye ilişkin bazı endişeleri de uyandırdığını ifade etti. Yorgancılar; “ Tüketicinin geleceğe ilişkin öngörü yaparken kafasının net olmadığı anlaşılıyor. Ekonomi politikası yönetimi hızlı büyümenin getireceği riskler kadar düşük büyümenin getireceği sorunları da dikkate alarak güven artırıcı önlemleri devreye sokmalıdır" dedi.
TÜİK ve Merkez Bankası tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi Şubat ayı sonuçlarını değerlendiren Yorgancılar, 2012 yılı Ekim ayında 69,3 ile dip yapan Tüketici güven endeksinde Kasım ayı ile birlikte başlayan yükseliş trendinin Şubat ayında da devam ettiğini ancak endeksin hala 2012 yılının Şubat ayına göre yüzde 2,2 oranında düşük durumda olduğunun gözlendiğini belirtti. Geçen yılın ilk çeyreğinde daha yüksek bir güven endeksi ile yüzde 3,4 gibi oldukça düşük bir büyüme hızının gerçekleştiğini ifade eden Yorgancılar; “Kanımızca ülkenin varolan ekonomik, sosyal ve de siyasi sorunlarının çözümü için daha yüksek büyüme hızına ihtiyaç var. Bunun için iç talebin artması gerekiyor. Dolayısıyla tüketicilerin geleceğe daha güvenle bakabilmesi lazım. Tüketiciler bir taraftan gelecek 12 ayda genel ekonomik durumun daha iyi olacağını, tasarruf etme ihtimalinin artacağını, işsizliğin azalacağını beklerken diğer taraftan da hanenin maddi durumunun daha iyi olmayacağını öngörüyor. Üzerinde önemle durulması gereken bu çelişkili görünen durumun giderilmesi ihtiyacıdır" diye konuştu.
Tüketici Güven Endeksi yanında Reel Kesim Güven Endeksi'nin de ekonomik gidişat hakkında bazı önemli eğilimlere işaret ettiğini ifade eden Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu endeks 2013 Şubat ayında geçen yılın Şubat ayına göre binde 0.2 oranında artmıştır. Bu oldukça düşük bir artış oranıdır. Ancak Aralık ve Ocak aylarındaki iyileşme trendinin tersine dönmemesi de iyi bir durumdur. Zira bu veri yatırım eğiliminde az da olsa bir iyileşmeyi işaret ediyor."
Gerek tüketici gerekse reel kesim endekslerinin ekonomide hedeflerin yakalanabilmesi için yeni şeyler söylenmesi ve yapılması gereğine dikkat çektiğini vurgulayan Yorgancılar "Mevcut durum yüzde 4'lük büyüme hedefi için uygun iklimin henüz oluşmadığını gösteriyor. Geç kalmadan ancak panik de yapmadan düşük faiz, istikrarlı kur ve yerli ürünlere yönelmiş bir talep artışına uygun bir politika dizaynına ihtiyaç bulunuyor. Buna yönelik açıklamalar ve uygulamalar gerek tüketici gerekse reel kesimde güveni artıracaktır" dedi. 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.