2014 Subat Ayı Meclis Toplantısı


24 Şubat 2014

Sayın Başkanım,

İZKA Kalkınma Kurulu’nun Değerli Başkanı

Geçmiş Dönem Başkanlarımız,

Onur Üyelerimiz, Meclisimizin Çok Değerli Üyeleri,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şubat ayı Meclis Toplantımıza hoşgeldiniz.

Şubat ayı Meclis toplantımızı onurlandıran İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı ve geçmiş dönem başkanlarımızdan Sayın Kemal ÇOLAKOĞLU’na bizlerle oldukları için huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşgeldiniz.

Gönülden ifade etmek isterim ki, keşke Sayın başkan her meclis toplantımıza katılsa, çok değerli görüşlerini bizlerle paylaşsa. Çünkü kendisinden hala öğrenecek çok şeyimizin olduğuna inanmaktayım.

Değerli Meclis Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere, İzmir Kalkınma Ajansı kuruluş amacı gereği, İzmir’deki yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçları geliştirmektedir. Bu noktada girişimcilere en büyük katkısı, sağladığı destekler olmaktadır.

İZKA’nın desteklerinin sanayicilerimiz tarafından tanınması açısından yapılan eğitim ve toplantılarla farkındalığın arttırıldığı inancındayım. Ancak iyi uygulamaların paylaşılmasının, sanayicilerimizin desteklere olan yönelimini arttıracağı kanaatindeyim.

Değerli Meclis Üyelerimiz,

Küresel krizin ardından, beklentilerin ötesinde uzayan bir toparlanma süreci ile karşı karşıyayız. Toparlanıyor denilen AB ülkeleri bugün %1’in altında büyüme gerçekleştirirken, yavaşlayan ekonomileri ile gelişmekte olan ülkeler ancak %4’ün üzerinde büyümektedir.

Ve ne yazık ki küçülen ekonomilerin en belirgin etkisi işsizlik oranlarına yansımaktadır. Bozulan mali yapı ve artan işsizlik ile birlikte gelir adaletsizliği bugün özellikle gelişmekte olan ülkelerin en öncelikli problemleri arasında yer almaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu’nda Küresel Risk Raporu yayınlanmış ve dünyayı tehdit edecek 10 başlık sıralanmıştır. Bunlardan sadece 4 tanesi ekonomi ile ilgilidir. Diğerleri yönetim ve doğanın tahribatıyla ilgilidir.

1.    Mali krizler

2.    Yüksek işsizlik

3.    Su krizi

4.    Yüksek gelir adaletsizliği

5.    İklim değişikliğine uyum

6.    Kasırgaların artması

7.    Küresel yönetim başarısızlığı

8.    Gıda krizi

9.    Finansal kurumların çökmesi

10. Siyasi ve toplumsal istikrarsızlık

Türkiye için belki sadece kasırgaların artması maddesi havada kalabilir ancak diğer maddeler üzerinde dikkatle değerlendirme yapılması büyük önem arz etmektedir.

Özellikle de işsizlik konusu oldukça önemsenmesi gereken bir başlıktır. Ülkemizde açıklanan işsizlik oranı %9,9 olsa da, gerçeği %17 seviyelerindedir. Çünkü, TUİK tarafından istatistiklere dahil edilmeyen, iş aramayıp ama aslında işsiz olan, mevsimlik çalışanlar, ev işleriyle meşgul, emekli, yani iş bulma ümidi olmayan 2 milyon kişinin de eklenmesiyle oran yükselmektedir.

TUİK; Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişileri işsiz nüfusa dahil etmektedir. Yani kapsamı daraltmaktadır.

Böyle olunca de veriler gerçeği tam olarak yansıtmaktan uzaklaşmaktadır. Bu konuyu açmamızdaki ana neden, toplumsal ve ekonomik açıdan çok önemli olan böyle bir durumda, istihdam yaratan koşulları iyileştirici somut adımların atılmasının ne kadar gerekli olduğudur. Zira daralan piyasalarda konjontür gereği istihdam yaratmak her geçen gün zorlaşmaktadır.

Değerli Meclis Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere, 18 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanımızın onayladığını duyurduğu Torba Yasa, bizleri çok yakından ilgilendirmektedir. Şu anda Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklediğimiz 6518 Sayılı Kanun’da engelli çalıştıran işyerlerine istihdam teşviğinden, Ar-Ge teşviğinde yer alan 50 çalışan şartının 30’a çekilmesine ve vergi konularına kadar birçok düzenleme söz konusu. Ebso Haber’in bu sayısından ve Web sayfamızdan da ulaşıp, detaylarını inceleyebilirsiniz.

Yasal düzenlemelerin sorunlarımıza çözüm olacak şekilde devam etmesini temenni ediyorum.

Son olarak duyurularımız bölümü ile konuşmamı tamamlamak istiyorum.

-Meclis Üyemiz Sayın Hatice Suzan ERMAN TOBB Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

-Geçmiş Dönem Meclis Üyemiz Nuri Atik ve oğlu Mehmet Kamil ATİK ile birlikte 24 derslikten ve 2 ayrı atölye binasından oluşan Bayraklı Nuri Atik Teknik ve Meslek Lisesi’ni yaptırmışlardır. 27 Şubat tarihinde açılışı yapılacaktır, kendilerini tebrik ediyoruz.

-Meclis Üyemiz Sayın Erol PAKSU EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

-Meclis Üyemiz Sayın Aytekin ÖZTAŞ KESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

-Meclis Üyemiz Sayın ATINÇ ABAY Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

-Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa KALYONCU KALDER Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Saygılarımla,

Salih ESEN
Meclis Başkanı


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.