2014 Eylül Ayı Meclis Toplantısı


MECLİS KONUŞMASI – 29 Eylül 2014


Sayın Başkanım,
İzmir İtfaiye Daire Başkanı Sayın Serdar YÜCEL,
Geçmiş Dönem Başkanlarımız,
Onur Üyelerimiz, Meclisimizin Çok Değerli Üyeleri,
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eylül ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz.
Meclis toplantımızı onurlandıran İzmir İtfaiye Daire Başkanı Sayın Serdar YÜCEL’e katılımları için huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.
22-28 Eylül İtfaiye Haftasını ve Türk İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 300., yılını da bu vesileyle kutluyorum.

Orman yangınları ile ciğerlerimizin doğal güzelliklerimizin, bizzat yaşadığımız fabrika yangınları ile emeklerimizin heba olması karşısında üzülerek çaresiz kalmaktayız.

Bu anlamda toplumsal bilincimizin derinleştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Bunu da eğitimle, farkındalık yaratarak ve tatbikatlarla gerçekleştirebiliriz.
Olay anında canı pahasına söndürme ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan İtfaiye Teşkilatımıza şükranlarımızı sunarken, Sayın daire başkanımız bugün değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar.


Değerli Meclis Üyelerimiz,

Yılın son çeyreğine girerken, komşu coğrafyamızda şiddetlenen katliamlar uluslararası müdahaleleri zorunlu kılmıştır.
Özellikle IŞİD terör örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik başlatılan operasyonlar bir taraftan yaşanan vahşetin sonlandırılması adına umut kaynağı olurken, bir taraftan da belirsizliği arttırmaktadır.
Bu noktada 101 gün boyunca IŞİD tarafından rehin tutulan 49 vatandaşımızın kurtarılmasını büyük bir sevinçle karşıladığımızı belirtmek isterim. Geçmiş olsun dileklerimi ve emeği geçenlere tebriklerimizi iletiyorum.


Değerli Meclis Üyelerimiz,

Yaşanan tüm bu gelişmeler coğrafi konumumuz ve küresel dünyadaki önemimiz gereği, ülkemizi de derinden etkilemeye devam etmektedir.
Daha önce sıklıkla ele aldığımız üzere, sayıları zaten 1,5 milyona dayanmış olan mültecilerin son çatışmalarla birlikte daha da artması, mevcut barınma sorununu da arttırmaktadır.
Temennimiz bir plan ve program dahilinde bu girişlerin yapılmasıdır.

Tüm bu bölgesel olumsuzluklara, bir de ülkemizdeki çözüm sürecinin sekteye uğraması ve kutuplaşmanın arttığına ilişkin tartışmalar da eklenince, kaos ortamı daha da güçlenmektedir.
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan heykel tartışmaları, okul yakma girişimleri ve benzeri olaylar çözüm süreci vurgusuna karşın kutuplaşmanın şiddete nasıl da kolaylıkla dönüşebildiğini acı bir şekilde göstermektedir.
Oysa demokrasi zemini sağlam temeller üzerinde kurulu olan gelişmiş ülkelerde, bu tür tartışmaların kutuplaşmaya ve şiddete mahal vermeden de çözülebildiğine şahit olmaktayız.
18 Eylül’de, İskoçya’da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, siyasi çözüm arayışlarının güncel ve anlamlı bir örneğini teşkil etmektedir.
Söz konusu referandumda İskoç vatandaşlarına Birleşik Krallık’tan bağımsız bir ülke olmayı isteyip istemedikleri sorulmuş ve oylama süreci en ufak bir şiddet ortamına dahi sahne olmadan barışçıl bir biçimde %54’lük Hayır oranıyla sonuçlanmıştır.
Dileğimiz konu ne olursa olsun, şiddeti benimsemek yerine demokratik bir anlayışın ve barışçıl bir dilin hakim olmasıdır.
Böylece ülkemiz, farklılıkların ancak birliktelik sayesinde zengin ve anlamlı bir bütün oluşturduğu, sadece çatışmalarla anılan Ortadoğu Coğrafyasında barışın ve demokrasinin simgesi olacaktır.

Değerli Meclis Üyelerimiz,
Sizlerin de kamuoyunda takip ettiği gibi, TOBB’un bünyesinde bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu alınan karar gereği Ekonomi Bakanlığı’na geçmiştir.
Bugüne kadar, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin yaygınlaştırılması anlamında çok önemli hizmetleri olan DEİK’e emek veren herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Odamız ve üyelerimizin de katkıları büyüktür.
Ümit ediyoruz ki, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu daha sağlıklı koordinasyon sağlama adına devraldığı DEİK’i geliştirir, büyütür ve katkılarını arttırır.
Zira öyle bir süreçten geçmekteyiz ki, ülkelerin kalkınmasında dış ticaret çok kilit bir rol üstlenmiştir. Mevcut pastadan pay almak isteyen ve bunun için ciddi politikalar geliştiren ülkelerin sayısı da giderek artmaktadır.
Türkiye’nin atacağı adımlar o nedenle çok önemlidir. Unutmayalım ki, bizi tartışmalar değil, ortak akıl doğru yola götürecektir.
Bu noktada, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ender Yorgancılar’ın DEİK üyesi olarak seçilmiş olmasını Odamız ve Bölgemiz adına çok önemsiyorum. Sayın Başkanı huzurlarınızda tebrik ediyor, başarılar diliyorum.


Değerli Meclis Üyelerimiz,

Geçen hafta Ekonomi Bakanını ağırladığımız Odamızda, konuşmamda yer verdiğim ve çok önemsediğim 2 konuyu, katılımın az olması nedeniyle tekrar paylaşmak istiyorum.
TUİK verilerine göre; 2002 yılında icra dosya sayısı 6 milyondan 2.5 kat artarak 2012 yılında 15 milyona çıkıyor. Ancak icra daire sayısı 2002 yılında 1.084 adetten, Haziran 2014 itibari ile 985’e düşüyor.
Dosya sayısı artarken, işlemleri yapacak icra daire sayısındaki azalma kaosu artırmakta, adaleti geciktirmektedir. Oysa ki; içinde bulunduğumuz rekabet ortamı içerisinde söz konusu davaların takibi seri bir şekilde yapılabilmelidir.
İflas ve iflas erteme ile ilgili açılan dava sayıları da, 2003 yılında 624’den, 2012 yılında 1.227’ye ulaşmıştır.
Ne yazık ki, 2013 ve bugüne ait verilere ulaşamamak daha güncel ve sağlıklı analiz yapılmasını engellemektedir.
Diğer yandan piyasadaki ödeme güçlüğünü takip edebildiğimiz kadarıyla karşılıksız çeklerle ilgili de bir takım sorunlar mevcuttur.
2014 yılı 7 aylık dönem itibari ile karşılıksız çıkan her 4 çekten sadece birisi kurtarılabiliyor. Ancak, Temmuz ayı özelinde baktığımızda bu oran %10’a kadar gerilemektedir. Yani Temmuz ayında her 10 çekten sadece bir tanesi kurtarılabilmiş.
Rakamlar, piyasalardaki durgunluğa ve nakit sıkıntısına dikkat çekmek anlamında önemli diye düşünüyorum.
O nedenle de daha somut çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır.
Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, aydınlık yarınlara duyduğum inançla Bayramınızı içtenlikle kutluyor ve coğrafyamıza umut, anlayış ve barış getirmesini temenni ediyorum.


Duyurularımız bölümü ile konuşmamı tamamlamak istiyorum.

Meclis Üyemiz Sayın Osman ÖZ’ün kızı dünya evine girmiştir. Genç çifte mutluluklar diliyor, Öz ailesini tebrik ediyoruz.

Bildiğiniz üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce Meclis Üyelerine, Birliğimiz ve iştiraklerinin kurumsal yapılarını ve hizmetlerini tanıtmak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve kendilerine çeşitli yönetim becerileri kazandırmak amacıyla seminerler düzenlendiği belirtilmişti. Konu ile ilgili ulaşım ve konaklama organizasyonlarının yapılabilmesi için eğitime katılmak istediğiniz tarih aralığının Odamız’a bildirilmesi hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum.


Saygılarımla,

Salih ESEN
Meclis Başkanı


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.