YORGANCILAR: VERGİ ZAMANINDA ÖDENMELİ


05.07.2018, Perşembe

İlgili Görseller

Yorgancılar: Vergi zamanında ödenmeli

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, vergisini zamanında ödeyenlerin yapılandırma ya da af gibi kararlarla haksızlığa uğradığını ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un getirdiği imkanları İzmirli sanayicilere tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin’in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; vatandaşların kamuya olan borç yükümün azaltılarak taksitler halinde ödenmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlarla yine bu tarihten önceki idari para cezalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

 

Vergi yükü rekabeti engelliyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, toplantının açılış konuşmasında verginin herkes tarafından eşit şartlarda ve zamanında ödendiği bir sistemin oluşturulması gerektiğini savundu.

Bazı mükelleflerin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirirken bazılarının af veya yapılandırma beklentisiyle hareket ettiğine işaret eden Yorgancılar, vergi yapılandırmalarının haksız rekabete de yol açtığını ileri sürdü. Ender Yorgancılar, “Bu, hepimizi ilgilendiren ve eşit şartlarda rekabeti de ortadan kaldıran bir sistem. Vergisini zamanında ödeyenler maalesef haksızlığa uğruyor. Olması gereken, verginin herkes tarafından eşit şartlarda ve gününde ödendiği bir sistemin hayata geçirilmesidir. Maliye Bakanlığımız, vergi dairemiz her ne kadar iskonto yapsa dahi bence herkes vergisini zamanında ve eşit bir şekilde ödeyebilmeli” dedi.

İstihdam üzerindeki vergi yüklerine de dikkat çeken Ender Yorgancılar, bunun da Türk iş dünyasının küresel rekabette maliyetlerini artırıcı etki yaptığını gündeme getirdi. Yorgancılar, “Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok ‘çalışan vergisi’ ödeyen ülkelerden biriyiz.  Bu da rekabetçi olma şansımızı azaltıyor. Türkiye bugün ihracat yaparak, yatırım yaparak, üretim yaparak büyümesi gereken bir ülke.  Tüketim toplumu değil, üretim toplumu olması gereken bir ülkeyiz” diye konuştu.

 

Vatandaş istemezse çıkmaz

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin ise, 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu ile iyi niyetle vergisini ödemeye çalışan ancak çeşitli nedenlerle ödeyemeyenlerin önünü açarak çalışma imkanı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Kanunların vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çıkarıldığını anlatan Engin, “Bundan sonraki süreçte de tüm toplum ‘yapılandırma kanunu istemiyoruz’ derse herhalde gerçekleşmez diye düşünüyoruz. Bu kanundaki en önemli ayrıntı, her konunun başvuru ve ödeme süresindeki farklılıklardır. Vergi borcunu yapılandırmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz 2018, matrah ve vergi artırımı için ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile başvuru yapmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisini tercih edebilecek, yapılandırılan tutarlar taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitli ödeme yapmak isteyen mükelleflerin ilk 2 taksiti süresinde ödeme zorunluluğunu tekrar vurgulamak istiyorum.  İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak” ifadelerini kullandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü Emine Çetin de, kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru şekli ve seçtikleri ödeme planına göre elde edecekleri kazanımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.