YORGANCILAR: SANAYİ 4.0’DAN SÜPER AKILLI TOPLUMA


28.09.2017, Perşembe

İlgili Görseller

Yorgancılar: Sanayi 4.0’dan süper akıllı topluma

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ‘Eko-verimlilik için Sanayi 4.0’ toplantısında Japonya’yı örnek verdi. Japonya’nın Sanayi 4.0’ı toplumsal açıdan ele aldığını belirten Yorgancılar, “Toplum 5.0, Sanayi 4.0’ın getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre ederek, ülkenin geleceğinde risk teşkil eden konuları ortadan kaldırabilecek süper akıllı bir toplumu ifade ediyor” dedi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından EURADA (Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği) işbirliğinde, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Serbest Bölge A.Ş. (ESBAŞ) ve VESTEL ortaklığıyla Eko-verimlilik için Endüstri 4.0 (Industry 4.0 for Eco-efficiency) konulu AGORADA+ etkinliği İzmir Hilton Otelinde gerçekleştirildi.

EURADA’nın her yıl yaptığı AGORADA+ etkinlikleri, bölgesel kalkınma alanında bilgi ve deneyimlerin uluslararası boyutta paylaşılmasını amaçlıyor. AGORADA+2017 İzmir etkinliği, günümüz sanayisini yakından ilgilendiren ve dünyada tartışılmakta olan Endüstri 4.0 kavramı ile bu kavramın bölgenin sanayi üretiminin dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınması için üretimde verimlilik artışı, kaynak tasarrufu ve eko-verimlilik (temiz üretim) anlamında getirdiği fırsatları ön plana çıkarıyor.

 

Önerilerimiz dikkate alınıyor

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise açılışta yaptığı konuşmasında Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; Sanayi 4.0’ı çok önemsediklerini ve son 3 yıldır kesintisiz konuyu gündemde tutarak önemli bir farkındalık oluşturduklarını söyledi. Yorgancılar, “Bu konudaki önerilerimizin dikkate alınıyor olduğunu görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Çünkü İzmir’de ülke sanayi üretiminin yüzde 7’si karşılanmakta olup, faal nüfusun yüzde 32’si sanayide çalışmaktadır. 64 farklı sektörde yaklaşık 5 bin sanayi kuruluşu faaliyetlerini İzmir’de sürdürmektedir. Bununla birlikte, imalat sanayinde yabancı sermayeli firmaların yüzde 18’i İzmir’de olup, bu oran ile İzmir yıllardır birinci sıradadır” dedi.

 

Sanayi 4.0’da bir adım öteye geçtik

Yorgancılar, İzmir’de yükselen sektörler arasında; bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, havacılık ve savunma sanayi ile sağlık biyoteknolojisinin olduğuna dikkat çekerek, “Tüm bunlar, İzmir’de Sanayi 4’ü neden ısrarla gündeme taşıdığımızın da birer göstergesidir. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; kendimize misyon edindiğimiz Sanayi 4.0 sürecini anlatırken her zaman Eğitim 4.0’ın altını çizdik ve ayrı düşünülemeyeceği vurgusunu yaptık. Çünkü teknolojide öne çıkan, katma değerli üretim ile refah seviyesini artıran toplumların eğitimdeki başarılarına bakıldığında doğru orantılı ilişki çok net görülecektir. Bugün Sanayi 4.0’ı farklı bir boyutu ile konuşuyor olacağız. Bir adım daha öteye geçerek, eko verimlilik, temiz üretim kavramlarını birlikte ele alacağız. Çevreci politikalar ve enerji verimliliğine katkısından ötürü son yıllarda Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaşmıştır. Geçen yıl dünyada en fazla elektrikli araç Çin'de satılırken onu ABD ve Norveç izlemiştir. Hindistan ise 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil satma kararı almıştır. Benzer kararlar, farklı ülkelerde son dönemde sıklaşmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

 

3 başlık tüm dünyanın sorunu

Japonya’nın dünyaya yeni bir kavram olan ‘Toplum 5.0’ ile tanıştırarak 3 ana soruna dikkatleri çektiğini ifade eden yorgancılar konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Japonya, Sanayi 4.0’ı toplumsal açıdan ele alarak; ülkenin yaşlanan nüfusu, doğal afetler açısından çok riskli bir coğrafyaya sahip olması ve çevre kirliği ile enerji maliyetlerinin getirdiği sorunları gündeme taşımıştır. Aslında baktığımızda bu 3 ana başlık tüm dünyanın öncelikli sorunlarıdır. Toplum 5.0, Sanayi 4.0’ın getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre ederek, ülkenin geleceğinde risk teşkil eden konuları ortadan kaldırabilecek süper akıllı bir toplumu ifade ediyor. Yani dünyanın farklı bölgelerinde, Sanayi 4.0’ın kazanımları ve olası kayıpları için şimdiden önlemler alınmakta, bu yönde politikalar geliştirilmekte ve eyleme geçilmektedir.”

 

598 projeye 240 milyon TL

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy, İzmir’in bünyesinde barındırdığı 13 organize sanayi bölgesi 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve iki serbest bölge ile yatırımcılara ideal bir yatırım olanağı sunduğuna dikkat çekerek, “Yaklaşık 2 bin 400 yabancı sermayeye ev sahipliği yapan İzmir’de 2008 yılından bugüne kadar bölgenin farklı konularında destek verdik.  598 projeye 240 milyon TL tahsis ettik. 295 milyon avro doğrudan sermaye girişi ve 4 bin yeni istihdam sağlandı. Sanayi 4.0 ile sanayi ve tarımda iklim değişikliği ile birlikte sürdürülebilir üretimin gittikçe daha çok karşımıza çıkıyor. Özellikle sanayinin; eko verimlilik, temiz üretim, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında dönüşümünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda düzenlediğimiz bu toplantının İzmir sanayisi açısından yabancı konuklarla kurulacak etkileşim ile önemli iş birliklerine dönüşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

 

Sanayi 4.0 yeni yaklaşımlar sunuyor

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatih Hasdemir ise Türkiye’nin Avrupa politikaları ve vizyonu için yakından takip ettikleri konuların başında Sanayi 4.0’ın geldiğini belirterek, “Endüstrinin önümüzdeki dönemde yaşayacağı değişimlerin sadece üretim organizasyonunda değil toplumsal organizasyonlarda, kurumların işleyişinde, uluslararası ilişkilerde ve insan psikolojisinde önemli değişimler görülme potansiyelini açıkça göstermektedir. Sanayi 4.0 ekonomik kalkınma ile yeni yaklaşım ve araçlar sunmaktadır. Eko verimlilik perspektifi ile geliştirilen teknoloji ve üretim organizasyonlarının insanlığın ve doğanın hizmetine sunulması konusunda yoğun bir gündem oluşmuş durumdadır. İzmir; çevre teknolojileri, eko verimliliği, temiz üretimi ve kalkınma stratejilerinin önemli ayaklarını benimsemiş ve bu yolda proaktif yol alma kapasitesi olan bölgelerimizden bir tanesidir. Bu anlamda eko verimlilik ve Sanayi 4.0’in bölge gündemine alınmasını tartışma ve bilgi paylaşımı ortamının yaratılmasını önemli buluyorum” diye konuştu. 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.