İZMİR’DE TEKNOLOJİ BULUŞMASI


20.12.2018, Perşembe

İlgili Görseller

İzmir’de teknoloji buluşması

 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ana konusu KOBİ’ler için dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat olan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın İzmir toplantısında, “alibaba.com’un Bekarlar Günü cirosu Türkiye’nin bir aylık ihracatının iki katı. Teknolojiyi kullanarak ticaret yapmak için dijitalleşme altyapımızı kurmalıyız” dedi.

 

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Ülkemizdeki firmaların yüzde 99’u KOBİ ise, ihracatımızın yüzde 55’i, ithalatımızın yüzde 38’i, istihdamın yüzde 73.5’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyorsa bu süreçte bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gereken, hedef kitlemiz çok açık olarak KOBİ’lerdir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen ve ana konusu “KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" olan Türkiye Teknoloji Buluşmaları toplantılarının İzmir ayağı, Hilton otelinde yapıldı. Akbank ve Vodafone’un ana sponsorluğundaki buluşmaların ev sahiplerinden biri olarak açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, dünyanın içinde bulunduğu değişim ve dönüşüm sürecinde Sanayi 4.0 ile birlikte üretimden şehirleşmeye kadar her şeyin akıllısının konuşulur hale geldiğini belirtti. Ender Yorgancılar, “2005 yılından bu yana konunun önemini anlatan, Türkiye genelinde bu farkındalığı yaratan biri olarak çok açıkça ifade etmek isterim ki, bu süreç sancılı ama imkansız değildir. Doğru hamlelerle bize de yeni fırsatlar yaratacaktır. Bugün konuşacağımız dijitalleşmeden e-ticarete kadar olan konular da bu sürecin merkezinde yer almaktadır” dedi.

 

Hedef kitle KOBİ’ler

Türkiye’deki firmaların çoğunluğunun KOBİ olduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar, “Ülkemizdeki firmaların yüzde 99’u KOBİ ise, ihracatımızın yüzde 55’i, ithalatımızın yüzde 38’i, istihdamın yüzde 73.5’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyorsa bu süreçte bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gereken, hedef kitlemiz de çok açık olarak KOBİ’lerdir. Şu an ülke olarak, ekonomik açıdan zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ancak biz, özellikle de bu süreçte teknolojiyi kullanarak ticaret yapmayı çok önemsiyoruz. Ama öncesinde bizim dijitalleşme altyapımızı kurmamız gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 verileri diyor ki; firmalarda bilgisayar kullanımı yüzde 97, internet kullanımı yüzde 95 ama web sayfası olanların oranı yüzde 66. Yani, biz dijitalleşme ve e-ticaretten bahsederken, bu oran çok düşük olup, ne kadarının aktif olduğu da muamma” diye konuştu.

Dünya genelinde, Sanayi 4.0 ile birlikte 5 yıl içinde birçok şirketin operasyonlarının yüzde 70’inden fazlasının dijitalleşmesinin beklendiğini vurgulayan Yorgancılar, “Yapılan araştırmalar, dijitalleşen şirketlerin kaynaklarını artırmadan, gelirlerini sektörlerinin yüzde 9 üzerinde büyüttüğünü, verimliliklerinin yüzde 80’lere kadar artırdığını ortaya koymaktadır. O nedenle de, firmalarımız özellikle bazı organizasyonlarında ivedilikle harekete geçmek zorunda” dedi. 

 

İzmir E-ticaret merkezi olmalı

E-Ticaret için biraz geç kalındığını da belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı “Benim çok önemsediğim bir konu. Dünyanın en değerli markalarından olan alibaba.com’u bizzat yerinde ziyaret etmiş, CEO’su ile yemek yemiş biri olarak, çok geç kaldığımızı üzülerek belirtmek isterim. Alibaba’nın 11 Kasım Bekarlar Günü cirosunu hatırlayan var mı? 85 saniyede 1 milyar dolarlık, 24 saatte 30 milyar dolarlık bir satış başarısı. Türkiye’nin son açıklanan bir aylık ihracat rakamı bunun yarısı. (Kasım: 15.5 milyar dolar). O nedenle, İzmir’in E-ticarette merkez olmasına dair bir hayalim vardı. İlk etapta Kayseri seçilmiş olsa da, İzmir’deki dijital eğilimin buna imkan vereceği inancındayım. Bugün, e-ticaret ile ilgili devlet desteği de verilmektedir. Lütfen takip edin ve lütfen bu fırsatı iyi değerlendirin” ifadelerini kullandı.

 

Teknolojik gelişmelere ayak uydurma zamanı

Hem yurt içinde hem de dünyada e-ticaret yapabilmek artık büyük önem taşıdığı, bu durumun KOBİ’lerin dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmalarını ve sınırlarını ülke dışına taşımalarını zorunlu hale getirdiği vurgulanan toplantıda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz da hazır bulundu.

E-ticaret ve E-ihracatla Türkiye’nin önünü açan sektör temsilcilerinin de katılımcılarla deneyimlerini paylaştığı toplantıda, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir de, geçmişte ansiklopedilerin yerini şimdi arama motoru Google’ın aldığını, bilgiye ulaşma amacının değil araçların değiştiğini anlattı. Özdemir, “Ticaret yaparken de kullandığımız araçlar değişti ama para kazanmak ve istihdam yaratmak amacı değişmedi. Amaçlar halen daha geçerliliğini koruyor ama değişen dünyaya ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Değişime ayak uydurursak gelişmeyi gerçekleştirebiliriz” dedi.

Vodafone KOBİ Satış Bölüm Direktörü Yusuf Aysal ise, “Müşteriler ve teknoloji artık değişmeye başladı ve teknoloji ve data kavramları gelişmeye devam ediyor. İşe artık bu şekilde bakmak gerekiyor. Dünyanın en büyük firması Apple’ı geçti ve bu firma Amazon. Amazon bütün ticari işlerini online olarak yapıyor ve bu firmanın tek bir mağazası bulunmuyor. İş yapış şekillerinde teknoloji kullanarak rekabete ayak uydurmak çok önemli hale gelmiştir. Bu değişiklikleri KOBİ’lerin takip etmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

 

 

 

KOBİ’ler ve dijitalleşme

Türkiye’deki girişimlerin yüzde 90’nını oluşturan KOBİ’ler, küresel pazara açılmak ve yeni iş fırsatları elde etmek istiyor. Tasarruf ve verimliliği de öncelikleri arasına alan KOBİ’lerin dijitalleşmenin ve akıllı çözümlerin ilk süreçlerini işletmelerine entegre etmeleri gerekiyor. Hem şirketlerin fiziksel güvenliği hem de siber güvenlik noktasında KOBİ’lerde önceliklerden birini güvenlik teşkil ediyor. İşletmeler birçok işini sahada yani dışarıda yönettiği için sahayı anlık izlemek istiyor. Sahadan ne kadar anlık veri elde edebilirlerse işlerini daha verimli yönetebiliyorlar.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.