İMAR BARIŞI EBSO’DA MASAYA YATIRILDI


12.06.2018, Salı

İlgili Görseller

İmar barışı EBSO’da masaya yatırıldı

 

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir’de yaklaşık 1 milyon 250 yapıyı ve kaçak yapı sahibini yakından ilgilendiren İmar Barışı uygulamasını tüm yönleriyle masaya yatırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, düzenlemenin detaylarını anlatırken, “Bu son af olacak. Bundan sonra kaçak yapı inşa edene hapis cezası geliyor” dedi.

 

 

Türkiye ile birlikte İzmir’de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İmar Barışı düzenlemesinin detayları, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda bir kez daha kamuoyuna duyuruldu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, planlı ve düzenli yapılaşmanın önemini savunurken, İzmirli sanayicilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, afla ilgili oldukça önemli bilgiler verdi.

13 milyon yapının imar ve ruhsat sorunu, İmar Barışı Yönetmeliği ile çözülüyor. Başvuruların 8 Haziran Cuma günü başladığı İmar Barışı’nda, vatandaşlar konut için yüzde 3, ticari alanlar için yüzde 5 oranında ücret karşılığında Yapı Kayıt Belgesini alabilecekler. 31.12.2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapılar düzenlemeden yararlanacak. İmara aykırı yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

 

Yorgancılar’dan “cezalandırma” çıkışı

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Barışı düzenlemesi için gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, affın kapsamı, uygulama esasları ve koşulları hakkında hem vatandaşlarının hem de sanayicilerin kafalarında soru işaretleri bulunduğunu belirtti. “Neden böyle bir af çıktı?” sorusunu gündeme taşıyan Yorgancılar, afların adaletsizlik yarattığını savunarak şöyle konuştu:

“Düzenli yapı inşa eden, kaçak yapı inşa etmeyen bu düzenleme ile tekrar cezalandırılmış oluyor. Bu düzenleme ile bedelini ödeyerek yapı kayıt ruhsatı alınabiliyor. Planlı kentleşmede önemli olan şehirlerin uzun vadeli yani, 50 yıla kadar planlanmasıdır. Aksi halde bu af böyle dönem dönem çıkmak zorundadır. Bu şekilde yapılaşmalar olmasaydı affa da gerek kalmayacaktı. Önemli olan günü kurtarmak değil, şehirlerin bizden sonra gelecek nesillerin uygun koşullarda yaşayacak şekilde planlanmasıdır.”

 

Varan: Milat olacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, 1950’den sonra başlayan köyden kente göç olgusuyla çarpık kentleşme ve imar affı kavramlarının da birlikte anılmaya başladığını söyledi. Ciddi anlamda bunalımlı bir süreç yaşandığını dile getiren Varan, şunları kaydetti:

“Ciddi manada bunalımlı bir süreç yaşadık. Çarpık kentleşme ve şehirlerin sağlıksız büyümesi bilindiği kadar basit bir sorun değil. 1950’li yıllardan bu yana kırsaldan kente göçün başlamasıyla kentlerimiz de sağlıksız büyümeyle karşı karşıya kaldı. İzmir diğer illere göre daha fazla göç aldı. Önümüze bakmadan yaptığımız kısa vadeli planlarla ciddi manada sorunlar da beraberinde geldi. Bu uygulama milat olması gereken bir konu. Önemli olan geçici olacak kısa vadeli planlar yapmak değildir. Asrın projesi olan kentsel dönüşümü hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz zamanında uzun vadeli planlarımızı yapmış olsak bugün bu affa da gerek kalmayacaktı. Umarız bundan sonra gelecek nesillere yaşanacak, sürdürülebilir kentler yaratırız.”

 

Hapis cezası geliyor

Türkiye’de kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken 26 milyon sağlıksız yapı stoku olduğunun altını çizen Varan, “Bunların içinden 13 milyon yapı, İmar Barışı kapsamında. İzmir’in yapı stoku 2 milyon 600 bin. 1 milyon 250 milyon civarında bir yapının müracaatını bekliyoruz. Kanunla çözemezsek bile yönetmelikle vatandaşın sıkıntılarını gidereceğiz. İmar Barışı sayesinde vatandaşın mülkü artık kendisine ait olacak. İmar barışı dediğimiz bu barışı umarız iyi şekilde kullanırız. 4 aylık bir müracaat süresi olacak. Vatandaşlarımız için iyi bir altyapı hazırladık. Umarız bu son af olacaktır. Bundan sonra kesinlikle hapis cezası geliyor” diye konuştu.

 

İmar Barışının püf noktaları

İmar Barışı, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsıyor. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor.

Yapı Kayıt Belgesi, İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirleniyor.

Yapı Kayıt Belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamayacak, müktesep oluşturmayacak.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

İmar Barışı için müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek.

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar İmar Barışından faydalanamayacak.

Hazine taşınmazının üzerine yapılmış yapılar, sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere İmar Barışından faydalanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.