ETKİN TİCARET POLİTİKALARIYLA SANAYİCİYE KÜRESEL KORUMA


05.02.2019, Salı

İlgili Görseller

Etkin ticaret politikalarıyla

sanayiciye küresel koruma

 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, uluslararası ticaret alanında Türkiye’nin eşit şartlarda rekabet edebilmesi için tek başına Serbest Ticaret Anlaşması yapması, ürün bazlı ihtisas gümrüklerini yaygınlaştırması gerektiğini söyledi.

 

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarında arzu edilen sonuçlara ulaşması için ticaret politikası araçlarını etkin kullanması, ürün bazlı ihtisas gümrüklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından sanayicilere yönelik “Ticaret Politikası Savunma Araçları Toplantısı” düzenlendi. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Gözetim Daire Başkanı Yavuz Gökçayır ve dış ticaret uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ithalata karşı korunma önlemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Küresel ekonominin önemli bir süreçten geçtiğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Dünya Ticaret Örgütü’nün üretim ve ticaretin serbestleşmesini savunduğunu hatırlatırken, uygulamada ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin korumacı tavırlarının etkili olduğunu anlattı.

 

Yorgancılar: Dünya ile eşit şartlarda rekabet edelim

Ender Yorgancılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD firmalarının üretimde Çin yerine tekrar kendi ülkelerini tercih etmelerini istemesini örnek gösterirken, “Biz de olması gerekeni yapmalıyız. Çünkü dünya ile eşit şartlarda rekabet etmiyoruz. Örneğin komşumuz Yunanistan ile bizdeki çevre uygulamaları farklı. Bir de bizim Avrupa Birliği’ne tam üye olmamamıza rağmen Gümrük Birliği’nden kaynaklanan sorunlarımız var. GB ile ilgili her türlü yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz, ancak AB’nin hem kendi arasında hem dünyadaki başka ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarında masada oturamıyoruz. GB yeni baştan güncellenmeli veya Türkiye tek başına diğer ülkelerle STA yapabilir durumda olmalı ki ihracatımızı artırabilelim” dedi.

Türkiye’nin ticaret politikası araçlarını doğru çalıştırmadığında üretimin olumsuz yönde etkileneceği, bugün yüzde 12 civarındaki işsizlik oranlarının yüzde 15-17 gibi rakamlara çıkabileceği uyarısını yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, döviz kurlarındaki yükselişlerin de ara malı ithalatçısı Türkiye için bir başka risk unsuru olduğuna dikkat çekti. Ender Yorgancılar, en büyük sıkıntılardan birinin de ülkeye kaçak yollardan giren ürünler olduğunu belirtirken, “İthal malların tam anlamıyla kontrol altına alınması, gerekli denetimlerin yapılabilmesi için mutlaka ürün bazlı ihtisas gümrüklerinin yaygınlaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

 

Gökçayır: Sanayicimizin yanındayız

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Gözetim Daire Başkanı Gökçayır da, önceki yıllarda yüksek gümrük vergileri ile sağlanan korumacılığın günümüzde çeşitlendiğini anlattı. Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü tarafından getirilen korunma önlemlerini aktif ve efektif kullandığını, ithalatta korunma önlemlerinde 3’üncü, dampinge karşı önlemlerde 6’ncı sırada bulunduğunu bildiren Yavuz Gökçayır, ABD’nin Türk demir-çelik ürünlerine karşı vergi oranlarını yüzde 50’ye çıkarmasının ardından buna karşı alınan önlemlerle Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yaptığı hukuki girişimleri örnek gösterirken “Sanayicimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli uygulamaları gerçekleştiriyoruz, yerli üretimi korumak için farklı adımlar atıyoruz. Aldığımız önlemler elbette yatırım teşvikleri gibi sanayiciyi desteklemiyor ama bizim için önemli. Tekstilden oyuncağa kadar çeşitli sektörlerde 5 milyar dolara varan Gümrük Vergisi var. Dampinge karşı önlemlerimiz 2 milyar dolarlık ithalata yakın” dedi.

Yavuz Gökçayır, dünya ekonomisinin korumacı bir dönemden geçtiğini, önlemler konusunda yeniden yapılanma çabaları sürerken belirsizliğin hakim olduğunu dile getirirken, “Ancak, bu dönemin uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Bizler de değişen dünya ekonomik şartları doğrultusunda kendi sanayimizi ve sanayicimizi korumak için tedbirlerimizi almak durumundayız. Uluslararası ticaretle ilgili konularınızı ayrıntılı dosyalar halinde hazırlayarak bize yönlendirin, çözümü birlikte oluşturalım” ifadelerini kullandı.

 

Gökçüoğlu: Varlığımızı koruyalım

Toplantının moderatörü EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da, Türk sanayicisinin önce ülkemizde varlığını sürdürebilir konumda olması, üretim gücünü koruması gerektiğini savundu. İthal ürünlerin yavaş yavaş Türkiye piyasasına girdiğini, bir süre sonra yerli firmaların yabancı rakipleri karşısında toparlanamaz hale geldiğini anlatan Gökçüoğlu, “Ülkemizde başkalarını yaşatırken biz yaşamak için yurt dışına gidiyoruz. İthalatta hatalı veya eksik tarife (GTİP) beyanları sonucu hem sanayicimiz hem devletimiz kayba uğruyor. İthalat nedeniyle zarar tek kriter olmamalı. Hastalandıktan sonra tedavi zor. Ortak akılla çözüm getirmeliyiz” diye konuştu.

 

İş işten geçmeden…

Toplantıda ayrıca teknik sunumlarla korunma, damping ve sübvansiyon önlemleri konusunda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı Nazlı Seza Onat, Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Dış Ticaret Uzmanı Oğuzhan Yüksel ile Sanayi 1 Dairesi Şube Müdür Vekili Zeliha Balcıoğlu tarafından katılımcılara bilgi verildi.

EBSO üyesi sanayiciler de gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, devletin bazı organlarının ithalata kapı açan kararlarıyla yurt içinde aynı sektörde üretim yapan firmaları zor duruma düşürmesi, kıymet beyanlarındaki aksaklıklar, gözetime tabi ürünlerin gözetimsiz ürün kodundan beyan edilerek yurda sokulması gibi konularını dile getirdi.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.