“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ÜRETİME BAĞLI”


10.07.2020, Cuma

İlgili Görseller

Bloomberg HT kanalının canlı yayınına Skype ile bağlanarak işsizlik rakamlarını ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, işsizliğin Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli konularının başında geldiğini söyledi. Açıklanan ve yüzde 12 ila 13‘leri bulan bu rakamların 80 milyon nüfusa sahip bir ülke için oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Bizim işsizliği asgari yüzde 6’lar seviyesine indirmemiz gerekiyor. Süreç bize ‘Üretim yoksa kalkınmak hayaldir’ sözümüzün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Sanayi yatırım alanları

Sanayi kesiminin işçiliğin en önemli kaynağı olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Bu nedenle sanayi yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini her ortamda dile getiriyoruz. Türkiye’de OSB’ler dahil olmak üzere sanayi yatırımlarının bulunduğu alan 100 bin hektar civarında. Bu rakam, toplam yüzölçümümüzün yüzde 1’lik bir yere denk geliyor. Almanya’da bu oran yüzde 4 civarında. Dolayısıyla bizim sanayi alanlarımızı en az 300 bin hektar seviyelerine çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Mesleki eğitimde revizyon şart”

İşsizliği çözmek için meslek liselerinin yeniden yapılanması gerektiğini dile getiren Başkan Yorgancılar, “Burada bazı derslerde verilen eğitimlerin piyasada karşılığı kalmamış durumda. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimde de revizyon yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. TOBB olarak 81 ilimizdeki birer okulun, o illerdeki odalar tarafından yönetilmesini sağlamak şeklinde, öncelik verdiği bir projemiz var. İzmir’de de biz bu konuda adım attık ve gayet başarılı devam ediyoruz. Avusturya ve Almanya modellerinin baz alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yapmak, ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir” ifadesini kullandı.

“Tarım ve hizmet sektörleri istenen noktada değil”

Genele bakıldığında pandemi sürecinde sağlık ve gıda sektörlerinin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “İnsan faktörünün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yaşamak için yaşatmak lazım dedik. Sağlık sektörüne yapılacak yatırımlar çok önemli. Ama tarım ve hizmet sektörleri bu anlamda istenen noktaya gelmiş değil. Özellikle hizmet sektöründeki işgücü kaybı oldukça ciddi bir boyuta ulaştı. Her yıl 40 milyar dolara yakın bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün belirli kapasiteyle faaliyetine devam etmesi çok önemli. Bu anlamda Avrupa Birliği ile olan diyalogun bir an önce normalleşmesini ve turizmin geçmiş yıllarda ortaya koyduğu performansa dönmesini istiyor ve bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin geleceği üretime bağlı”

Kısa çalışma ödeneğinin pandemi sürecinde piyasaya önemli bir destek sağladığını vurgulayan Yorgancılar, “Bunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladık. İstihdamın korunabilmesi için mevcut çalışmakta olan kesimin de desteklenmesi gerekiyor. Firmaların çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmaması için çalıştırdıkları sayıya göre mutlaka sigorta prim ödemelerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin devletimiz 500 ila 1000 kişi arasında işçi çalıştıran işletmelerin sigorta primleri yüzde 30 yerine 28 üzerinden ödenecektir diyebilir; 1000 kişinin üzerinde çalıştıranlar yüzde 27 ödeyecektir diyebilir. Bu yapıldığı takdirde ilave istihdam da teşvik edilmiş olacaktır. Çünkü 900 kişi çalıştıran bir işletme, daha yüksek indirimden faydalanmak için çalışan sayısını 1000’e tamamlamak isteyebilecektir. Yani öncelikle işsizlerin işgücüne katılmasını sağlayacak, yanı sıra da mevcut çalışanın işten çıkartılmasını ikinci plana atacak teşvik sistemlerinin kurulması gerekiyor” diye konuştu.

Esas çözüm noktasının yatırımlar olduğunun altını çizen Yorgancılar, “Pandemi sürecinin bitmesine müteakip olarak yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük adımlar atılması, destekler verilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü Türkiye’nin geleceği, üretime bağlıdır” ifadesini kullandı.

“STA yapabilmemiz için Gümrük Birliği revize edilmeli”

Sözlerinin sonunda katma değeri yüksek, Ar-Ge destekli ihracata yönelmenin büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Yorgancılar, “Dünya ihracatında söz sahibi olabilmemiz için tek başımıza ortaya koyacağımız çabanın ötesine geçmemiz gerekiyor. AB’ye baktığımızda pandemi sürecinde serbest ticaret anlaşmalarına ağırlık verdiklerini görüyoruz. Japonya’nın da çeşitli ülkelerle çok geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları yaptığını tespit ettim. Türkiye’nin ise serbest ticaret anlaşmaları yapmak noktasında elini ayağını bağlayan bir Gümrük Birliği konusu var. Dolayısıyla Gümrük Birliği Anlaşması’nın bir an önce revize edilmesi gerekiyor. Hükümetimizin bu konuyla ilgili çalışma içinde olduğunu, konunun Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın gündeminde olduğunu biliyoruz. Ticari ilişkilerimizin iyi olduğu Almanya’nın dönem başkanlığında Gümrük Birliği anlaşmasının revizyonu konusunun bir an önce gündeme getirilmesini istiyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.