TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/55)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/51)


21.09.2013, Cumartesi

20 Ağustos 2013  SALI

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28741

 

TEBLİĞ

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/55)NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/51)

 

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002/55) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.