YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE


21.09.2013, Cumartesi

20 Ağustos 2013  SALI

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28741

 

YÖNETMELİK

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’nün Bölüm A’sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Bölüm A: Yem maddeleri ve karma yemlerin besin maddesi bileşenleri için tolerans değerleri

 

1. Tolerans değerleri, teknik ve analitik kaynaklı sapmalar için belirlenmiştir.

 

2. Bir yem maddesinin veya karma yemin bileşen değeri, etiketinde belirtilen analitik bileşen değerlerinden farklı bulunduğunda aşağıda verilen tolerans değerleri uygulanır:

 

a) Ham yağ ve ham protein için;

 

— % 24 ve üzeri beyan edilen değerler için ± 3 birim,

 

— % 8 ve üzeri ile % 24’ün altında beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin ± % 12,5’i,

 

— % 8’den az olan beyan değerleri için ± 1 birim.

 

b) Ham kül için;

 

— % 24 ve üzeri beyan edilen değerler için + 3 birim,

 

— % 8 ve üzeri ile % 24’ün altında beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin + % 12,5’i,

 

— % 8’den az olan beyan değerleri için + 1 birim.

 

c) Şeker ve nişasta için;

 

— % 20 ve üzeri beyan edilen değerler için ± 3,5 birim,

 

— % 10 ve üzeri ile % 20’nin altında beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin ± % 17,5’i,

 

— % 10’dan az olan beyan değerleri için ± 1,7 birim.

 

ç) Ham selüloz için;

 

— % 20 ve üzeri beyan edilen değerler için + 3,5 birim,

 

— % 10 ve üzeri ile % 20’nin altında beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin + % 17,5’i,

 

— % 10’dan az olan beyan değerleri için + 1,7 birim.

 

d) Kalsiyum, toplam fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum için;

 

— % 5 ve üzeri beyan edilen değerler için ± 1 birim,

 

— % 1 ve üzeri ile %5’in altında beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin ± % 20’si,

 

— % 1’den az olan beyan değerleri için ± 0,2 birim.

 

e) Hidroklorik asitte çözünmeyen kül için;

 

— % 5 ve üzeri beyan edilen değerler için + 1 birim,

 

— % 1 ve üzeri ile %5’in altında beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin + % 20’si,

 

— % 1’den az olan beyan değerleri için + 0,2 birim.

 

f) Rutubet için;

 

— % 12,5 ve üzeri beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin + % 8’i,

 

— % 5 ve üzeri ile % 12,5’in altında beyan edilen değerler için + 1 birim,

 

— % 2 ve üzeri ile % 5’in altında beyan edilen değerler için, beyan edilen değerin +% 20’si,

 

— % 2’den az olan beyan değerleri için + 0,4 birim.

 

g) Enerji değeri için ± % 5 ve ham protein dışındaki protein değeri için ± % 10.

 

3. İstisnai olarak, bu bölümün 2 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ham yağ ve ham protein değerlerinin ev hayvanları yemleri için %16’nın altında beyan edilmesi halinde, tolerans değeri, beyan edilen değer için ± 2 birim olmalıdır.

 

4. İstisnai olarak, bu bölümün 2 nci maddesinde ham yağ, ham şeker, nişasta, kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, enerji ve protein için belirlenen tolerans değerleri pozitif yönde iki katına kadar çıkarılabilir.

 

5. Bu bölümün 2 nci maddesinde yer alan ham kül, ham selüloz, hidroklorik asitte çözünmeyen kül ve rutubet için tolerans değerleri beyan edilen değerden yüksek çıkması halinde uygulanır. Bu bileşenlerin beyan edilen değerden düşük çıkması halinde yem uygun kabul edilir.”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.