2013/5174 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR


21.09.2013, Cumartesi

31 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28724

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2013/5174

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır

26/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5174 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

 

Süre uzatımı

 

MADDE 1 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.