CIVATALAR-GENEL KALDIRMA AMAÇLI, DÖVME ÇELİKTEN, HALKA


21.09.2013, Cumartesi

19 Temmuz 2013  CUMA

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28712

 

TEBLİĞ

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

CIVATALAR-GENEL KALDIRMA AMAÇLI, DÖVME ÇELİKTEN, HALKA

 

BAŞLI-KALİTE SINIFI 4 İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 3266)

 

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/16)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 2 – (1) 27/4/1991 tarihli ve 20854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard - 91/15-16 Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 1028  “Cıvatalar - Kaldırma Amaçlı Halka Başlı,  Metrik Vidalı” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 3266  “Cıvatalar - Genel Kaldırma Amaçlı, Dövme Çelikten, Halka Başlı-Kalite Sınıfı 4” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

 

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 3266 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

 

“Bu standard, genel kaldırma amaçları için dövme çelikten kalite sınıfı 4 olan halka başlı cıvataların genel karakteristikleri, performansı, diğer elemanlarla değiştirilebilirliği ve uyumluluğu için gerekli boyutları kapsar. Bu halka başlı cıvatalar, eksenel ve eğimli yükler için kullanılabilir.   

 

Bu standard, ISO 2415’te belirtildiği gibi aynı çalışma yük sınırındaki mapalarıyla birlikte, halka başlı cıvataların, halka başlarının uygun olduğu bağlantı boyutlarını kapsar. Bu boyutlar, benzer çalışma yük sınırındaki askı kancalarıyla doğrudan bağlantıya müsaade edebilen daha büyük bir halka başına sahip tasarımlara da olanak sağlar.

 

Bu standard, Madde 4’te tanımlandığı gibi kalite sınıfı 4 olan halka başlı cıvatalarla ilgili tüm önemli tehlikeleri, tehlikeli durumları ve olayları içerir.

 

Bu standard, -20 °C ila 200 °C sıcaklık aralığında kullanmak için kalite sınıfı 4 olan halka başlı cıvatalara uygulanabilir.

 

Bu standard, tek parçadan dövülmüş olmayan halka başlı cıvatalara uygulanamaz.

 

Bu standard, bir standard olarak yayımı tarihinden önce imal edilen, dövme çelikten kalite sınıfı 4 olan halka başlı cıvatalara uygulanmaz.”

 

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 3266 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

 

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 3266 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.