2013/5047 TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR


21.09.2013, Cumartesi

12 Temmuz 2013  CUMA

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28705

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

          Karar Sayısı : 2013/5047

 

          Ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin EsaslarHakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve TicaretBakanlığının 28/6/2013 tarihli ve 5632 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına
İlişkin EsaslarHakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.