Stratejiler


STRATEJİK AMAÇ

Paydaşlarımızın bağlılığını arttıran, değer yaratan ve referans alınacak hizmetler sunmak

STRATEJİLER

Strateji 1: Değer yaratan hizmetler geliştirerek müşteri bağlılığının artırılması

Strateji 2: Bölge sanayinin gelişimine  yönelik  projelere katkı sağlayacak hizmetler sunulması

Strateji 3: EBSO'nun tanınırlığının artırılması

Strateji 4: 5174 Sayılı Kanuna uygun illiyet bağı çerçevesinde toplumsal itibar kapsamında sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve ilişkilerin geliştirilmesi

Strateji 5: İnsan kaynakları süreçlerinin geliştirilerek çalışan bağlılığının artırılması

Strateji 6: Yönetimi etkinleştirerek kurumsal performansın geliştirilmesi


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.