Politikalar


Yönetim Politikası

Toplam kalite ve mükemmelliği benimsemiş, öğrenen ve gelişen bir organizasyon olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası, faaliyetlerinde üye odaklı olmayı, hizmet standartlarını geliştirmeyi, hizmetlerini etkin ve verimli üretmeyi, paydaşlarına değer yaratmayı, katılımcı, yaratıcı ve yeniliklere açık olmayı taahhüt eder.

Kurumsal İtibarın Yönetimi

Ege Bölgesi Sanayi Odası, tüm faaliyetlerinde  kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini  karşılamaya özen gösterir.

EBSO,  benimsediği kurumsal değerler,  kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile  iletişim iklimini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde  oluşturduğu  algıyı yönetmeyi önemser, izler ve uygulamalarına yansıtır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, çalışma alanlarında gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve standartlarına uygun olarak çalışanların, kiracıların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin karşılaşması olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alındığı, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerinin her yıl belirlendiği ve performansının sürekli iyileştirildiği, güvenli ve sağlıklı ortam sağlar. İş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek ve doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak için çalışanlarına sürekli eğitim imkanları sunar.

Sosyal Sorumluluk Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.

Müşteri İlişkileri Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası üye ve çözüm odaklılık,  şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda müşteri ilişkilerini yönetir. Müşterilerin iletişim gereksinimlerini belirler ve yönetir.

EBSO, müşterilerinin şikayet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak müşteri odaklı yaklaşımın takip edildiği bir müşteri memnuniyet sistemini taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası misyon ve vizyonunun çalışanlarının etkin katkısı  ile gerçekleşeceği inancıyla, insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan  bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Tanıtım ve Pazarlama Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanallardan tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser.

Bilgi Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır.

Mali Kaynakların Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası;  stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve  varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir.

Tedarik Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası; hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını; geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket eden, çevreye duyarlı ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimsemiş, ilk elden, yetkili ve yerel tedarikçilerden sağlar. Bu tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasını ve performanslarının geliştirilmesini hedefler.

Sabit Varlıkların Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası; sabit varlıklarını güvenli, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla; gerekli olan bakım, onarım, temizlik, sigorta, güvenlik hizmetlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şekilde, konusunda uzman tedarikçiler ile işbirliği yaparak etkin şekilde sağlar ve gerektiğinde elden çıkarılacak sabit varlıkları eğitim amacına yönelik hibe eder.

İşbirliği Politikası

Stratejilerle uyumlu olarak, karşılıklı saygı, açıklık ve güvene dayalı, sonuç odaklı, ortak yarar sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması esastır.

Kalite Politikası
Ege Bölgesi Sanayi Odası kimliğinin bilinci ve ilgili mevzuatla kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde;
  1. Dünyadaki değişim ve gelişimi izleyerek özel sektörün küresel ölçekte üretimi ve markalaşmasında çözüm ortağı olmayı,
  2. Ülke ekonomisinin gelişmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacı ile üyelerinin çağın gereği olan beklentilerini, nitelikli, etkin, verimli ve hızlı hizmet üreterek karşılamayı,
  3. Üyelerine teknoloji, pazarlama, kalite ve talep ettikleri konularda eğitim organizasyonları ve yeni projeler üretebilmeleri yolunda bilgilendirmeyi ve desteklemeyi,
  4. Çağdaş kalite anlayışındaki gelişmeler ışığında üyelerinin ve personelinin önerileri ile  kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  5. İnsan kaynağına; başarının ve takım çalışmasının teşvik edildiği, desteklendiği ortamı sağlamayı amaç edinmektedir.
 
 
 
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.