VERGİ, İŞ VE SOSYAL GÜVENLİKTE SON GELİŞMELER


20.11.2014, Perşembe

İlgili Görseller

VERGİ, İŞ VE SOSYAL GÜVENLİKTE SON GELİŞMELER

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın üyelerinin sorunlarına çözüm bulma ve hızla değişen yasal mevzuat hakkında onları aydınlatma amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işbirliğinde “6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Borçların Yeniden Yapılandırılması, Vergi, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Son Düzenlemeler” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan’ın yönettiği toplantıda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Keramettin Tezcan, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Odaman ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Hakan Çavuş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

DEMİRKALKAN: DEĞİŞİKLİK ÇOK

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamının çok geniş olduğuna dikkat çekerken, bilgilendirmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Demirkalkan, “Torba Kanun tam 66 adet kanunu değiştirmiş bulunmakta. Bu değişikliklerin önemli bir bölümü de 3201 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamında. Örneğin, yurtdışı borçlanması, doğum borçlanması, ev kadınlarının sigortalılığı konuları başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında, prim borçları hakkında Sosyal Güvenlik alanında ve İş Kanunu’nun ilgili hükümleri ile ilgili olmak üzere Torba Kanun ile İş Hukuku alanında birçok değişiklik yapılmıştır” dedi.

 

MADEN SEKTÖRÜNE ÖZEL ÖNEM

Türkiye için önemli olan madencilerin çalışma ortamının düzeltilmesinin yanında en önemli olan iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması olduğuna vurgu yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Odaman, yasa çıktıktan sonra yapılan önemleri olumlu karşıladığını ancak yetersiz bulduğunu söyledi.

Fazla mesai yaptırılmaması yasaklanmasının işçiyi bitirmek anlamına geldiğini söyleyen Odaman, “Olması gereken fazla mesai dışında gelir seviyesinin arttırılması gerekli. Şu anda işçinin yaşaması için gerekli olan şey fazla mesai. Bu nedenle mutlaka işçilerin aldığı paraların artması gerekmekte” diye konuştu.

Torba yasa çıktıktan sonra ortaya çıkan sonuçların ardından bazı maden ocaklarının karsızlık nedeniyle kapandığına vurgu yapan Odaman, “Bu yasa sonrasında haberlerde gördük. İşçi ile işveren birlikte ağlıyor. Çünkü maden ocağı karsızlık nedeniyle kapanıyor. İşçi ve işveren işin kaybediyor. Kanunda düzenlemeleri olumlu karşılıyorum, çünkü ağlamak ölmekten iyidir. Devlet desteği ile geliri elde etmek şansı yaratılabilir. Gelir elde etmek sadece canlı insanlar içindir. Öldükten sonra faydası yok. Düzenlemeleri olumlu ama yeterli görmüyorum” dedi.

 

TORBA YASA YAPILMAKTAN VAZGEÇİLMELİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi Maliye bölüm Başkanı Prof. Dr. Keramettin Tezcan, torba yasa tekniğinin kanunların ruhuna uygun olmadığını ve torba kanunu yapılmasından vazgeçilmesini istedi.

Bu kanunun mali konularda eksik kaldığına değinen Prof. Dr. Tezcan, kanun kapsamının 10 Eylül’e kadar kesinleşmiş olması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Tezcan, “Vergi aslı, gecikme faizi ve vergi cezası ve pişmanlık zamları yapılandırma kapsamında bulunuyor. İdari para cezaları, emlak ve çevre temizlik vergisi, belediye su ve atıksu bedelleri alacakları kapsamına giriyor” dedi.

Kesinleşmiş alacak olması konusuna değinen Prof. Dr. Tezcan, dava sürecinde ve itiraz sürecinde bulunan mükelleflerin mağdur olduğuna dikkat çekti.  Prof. Dr. Tezcan, “Torba Yasa’nın en dikkat edilmesi gereken konusu, kesinleşmiş alacakların yapılandırılabilir olması. İkmalen ve re’sen idarece hatalı tadilatlarda tüm kanuni yolların tüketilmiş olması gerekiyor.  Danıştay’da olan ya da karar düzeltme aşamasında uyuşmazlığı olan bir alacaktan bu kanun çıkmadan davadan vazgeçmiş olmanız gerekiyordu. Torba Yasa’nın ne zaman çıkacağı tahmin edilmediği için bu sürecin gerçekleşmesi çok zor olmuştur. Kesinleşme maddesine bakarak birçok mükellef mağdur oldu” diye konuştu.

Prof. Dr. Keramettin Tezcan, kanunun getirdiği uygulamadan yararlanmak için 1 Aralık 2014 gününe kadar başvuru yapılmasını hatırlatırken, cezanın tamamının tahsil edildiğini, peşin ödeme yapılmadığı taktirde üzerine ek katsayılarla taksit yapıldığını sözlerine ekledi.

EK DOSYA: SUNUM

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.