VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK HK.


07.12.2017, Perşembe

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Sanayi Müdürlüğü

06.12.2017/59869387-45.1-E.12875

Sayın Üyemiz,

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 nolu “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı kanunlarda düzenlemeye ve süresi biten bazı geçici düzenlenmelerin sürelerinin uzatılmasına gidilmiştir.

Kanunun 43.maddesinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37.maddesinde değişiklik yapılması suretiyle yatırım teşvik belgeli imalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenecek katma değer vergisi iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi sağlanmıştır.

56.maddede; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3. Maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle 2017 yılındaki uygulamanın 2019 yılı sonuna uzatılarak sınavlarda başarılı olan kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.

Kanunun 75.maddesinde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli listelerine meyve suları, gazlı içecekler, alkolsüz biralar ve makaronlar eklenerek Özel Tüketim Vergisi kapsamı genişletilmiştir.

Kanunun 79.maddesinde; 5174 sayılı Kanununun 45.maddesinde düzenleme yapılarak sanayi tesislerinde işlem görerek mamul haline gelmiş nihai ürünlerin alım ve satımının borsa tesciline tabi olmaması ve muamele tescil ücreti ödenmemesi hükmü getirilmiştir.

Kanunun 90.maddesinde; 6770 sayılı Kanunla 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında yapılan imalat sanayi yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren Kanunun geçici 9.maddesinde yer alan yatırım katkı oranı ve kurumlar vergisi oranı ile ilgili düzenlemenin 2018 yılında devam etmesi sağlanmıştır.

Bilgilerinize sunarım.

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.