SUYUN GERİ KAZANIMI VE YAĞMUR SUYU KULLANIMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


19.02.2014, Çarşamba

Sanayi ve kentsel alanda yağmur suyu avantajı

Yağmur suyunun depolanıp arıtılarak sanayi ve kentsel alanda kullanılmasının hem maliyet avantajı sağlayacağı hem de su kaynaklarının doğru değerlendirilmesini sağlayacağı ifade edildi. Endüstri tesislerinin yanısıra yeni kurulacak hastane, okul gibi kamu binaları ile otel ve sitelerde yerleşim alanlarında yağmur suyundan yararlanmayı sağlayacak proje düzenlenmeleri yapılması önerildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası İnşaat Tesisat Sanayi Meslek Komitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet Alpaslan ile DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Dölgen’i konuk etti. Suyun Geri Kazanımı ve Yağmur Suyu Kullanımı üzerine komite üyesi sanayicilere sunum yapan Prof. Dr. Alpaslan, Türkiye’nin yağmur suyunu Almanya gibi depolayıp arıtarak kullanabileceğine dikkat çekti. Yağış miktarı ve kullanım amacına göre kapasitenin belirlenip binaların yanına uygun büyüklükte sarnıç sistemleri kurulabileceğini söyleyen Prof. Dr. Alpaslan, “Yağmur suyunu tez zamanda kullanıma sunmakta yarar var. Endüstriyel tesislerin ve büyük binaların soğutma gruplarında yağmur suyu kullanımı yumuşatma cihazlarının yükünü hafifletir. Sebze, turşu fabrikalarında kullanımı uygundur. Yeni yapılacak kamu binalarında ve uydu kentlerde toprak alanlar dışında kalan bölgelerde oluşturulacak toplama alanları ile su ihtiyacının bir bölümünü yağmur suyundan karşılamaya yönelik projeler yapılmalıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın düzenlendiği Kültürpark’ta da veya Narlıdere’deki askeri tesislerde bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu projeler değerlendirilebilir” dedi.

Dünyada su kaynakları üzerindeki baskının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz Dölgen de, alternatif kaynakların kullanımının gündemde olduğunu söyledi. Deniz suyunun yanısıra evlerde mutfak, lavabo, duş ve çamaşır makinesinden çıkan atık suların arıtılarak rezervuarlarda, park bahçe sulamalarında, araç yıkama, sanayide proses veya soğutma suyu, endüstriyel bitkilerin sulanmasında kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Dölgen, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Konya gibi yerlerdeki uygulamaları da örnek gösterdi.

EBSO İnşaat Tesisat Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Gürcan Karadede de, üretim faaliyetleri sonucu doğal kaynakların azalmamaya başladığını hatırlatırken, “İnsanlığın temel ihtiyaç maddelerinden su aynı zamanda bir üretim girdisi. Yakın gelecekte uğruna savaşlar çıkacağı senaryo edilen suyun ekonomik kullanımı büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.