SEKTÖR İSTEDİ BAKANLIK YAPTI


20.03.2015, Cuma

İlgili Görseller

Sektör istedi bakanlık yaptı

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’de birçok sanayi kuruluşunu ilgilendiren plastik hammadde ithalatında yeni düzenlemeye gitti.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ürün güvenliği ve denetimine ilişkin Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde, 17 Şubat tarihinde yayınlanan tebliğ sonrası yaşanan yığılmaların önüne geçilmesini sağlayacak, çevre ve geri dönüşümde uluslararası standartları hayata geçirecek konular yer aldı.

Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek plastik hammaddelerinin çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Buna göre; ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile serbest dolaşıma girişim işleminin yapılacağı gümrük idaresine başvurulması halinde bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilecek.

 

EBSO’nun çabası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, plastik başta olmak üzere birçok sektörün önünü açacak tebliğin son halini alması için Türkiye’deki diğer sektörel kuruluşlarla birlikte ilgili Bakanlıklar nezdinde yoğun çaba gösterdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik Boru, Profil ve Plastikten Mamul Ürünler Sanayi, Plastik Ambalaj Sanayi ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Meslek Komiteleri, Mart ayındaki olağanüstü toplantılarını İzmir Ticaret Odası Plastik Meslek Komitesi ile birlikte gerçekleştirdi. Ortak toplantıda; Şubat ayında yayımlanan tebliğin uygulamasından kaynaklanan ithal edilen plastik hammaddelerini gümrükten çekememe sonucu yaşanan yokluk ve fiyat artışlarına dikkat çekilirken, yeni düzenleme ihtiyacı gündeme getirildi.

EBSO’nun plastik sanayi ile ilgili meslek komitelerinin bir sonraki ortak toplantısında da, aynı zamanda Petkim Genel Müdürü olan EBSO Meclis Üyesi Sadettin Korkut, sektöre yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, Ekonomi Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerde meslek komitelerinde yapılan görüşmelerin sonucunu paylaştı. Yorgancılar, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Karabay’a gönderdiği yazıda, “17 Şubat 2015 Tarih ve 2970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin bu şekilde uygulanmasının telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabileceğinin dikkate alınması, acil olarak uygulamanın durdurulması ve mevcut tebliğde bulunan akredite laboratuvar raporu alınması ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınacak Kapsam Dışı onayının Tebliğden çıkarılarak yeni bir düzenlemenin acilen devreye sokulması mağduriyeti önleyecektir” görüşünü iletti.

Sanayiciler ve sektör temsilcisi kuruluşlarla birlikte Petkim Genel Müdürü ve EBSO Meclis Üyesi Sadettin Korkut, EBSO Meclis Üyeleri Erol Narin ve Erol Paksu, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ve milletvekillerinin de katıldığı toplantıda tüm paydaşların mutabık kaldığı sonuca ulaşıldı.

 

Zarardan dönüldü

Ekonomi Bakanlığı’nın, “Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği”nde 17 Şubat 2015’te yaptığı değişiklikle, ithalatta orijinal hammadde ile atık hammadde ayrımı yapılmaksızın bütün ürünler için muafiyet belgesi alınması zorunluluğu getirilmişti. Bu uygulamanın giriş gümrüklerinde uzun TIR kuyrukları ve beklemelere yol açması üzerine acele bir değişiklikle denetimler giriş gümrüklerinden varış illerine kaydırılmıştı. Ancak bu uygulama da sorunu çözmemiş, giriş kapılarından illere taşınan gecikmelerin sektörde 1 milyar dolarlık üretim kaybına yol açtığı ifade edilmişti.

 

Tebliğin son hali

Önce sınırlarda kilometrelerce uzanan TIR kuyruklarına daha sonra da iç gümrük bölgelerinde malların yığılmasına neden olan tebliğ şu şekilde değiştirildi: “(5) 39.01-39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.”

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nin 6’ncı maddesine eklenen fıkrayla, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontrollerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı hükmü yer aldı.

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.