SANAYİCİYE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI EĞİTİMİ


08.12.2014, Pazartesi

İlgili Görseller

SANAYİCİYE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI EĞİTİMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası, iş güvenliği açısından büyük önem taşıyan patlamadan korunma yolları ile ilgili olarak tanıtım semineri düzenledi. Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen seminerde, patlamadan korunma, yanma, yangın, tehlikeli alan sınıflandırması ile Patlamadan Korunma Dokümanı hakkında mevzuat, standart ve işveren yükümlülükleri konusunda açıklamalarda bulunuldu.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, üyelerin sorunlarına çözüm bulma ve hızla değişen yasal mevzuat hakkında bilgilendirme amacıyla konunun uzmanlarıyla gerçekleştirilen etkinliklere büyük önem verildiğini söyledi.

 

DOĞRU ÇÖZÜM

Teknolojik gelişmeler hayatımıza daha fazla girdikçe yaşadığımız tehlikelerin de arttığını belirten Demirkalkan, tehlikelere çözüm bulmak ve önlem almak için daha fazla zaman ve para harcandığını söyledi. Demirkalkan, “Yangın ve patlama tehlikeleri, endüstriyel ortamlarda kullanılan malzemelere, ekipmanlara, insan gücüne, ortam koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek ve çok sayıda insanın hayatına son verebilecek felaketler arasında yer alıyor. İşletmelerin hazırlaması gereken Patlamadan Koruma Dokümanı, sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre değişiklik gösteriyor” dedi.

Patlama ile ilgili tehlikelerin değerlendirilip önlem alınması konusunda eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirten Demirkalkan, “Sanayiciler olarak, gerek işyerlerimizin ve çalışanlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, gerek ülke ekonomimizin iş kazaları dolayısıyla taşıdığı yükten kurtulabilmesi amacıyla başta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanması açısından ciddi sorumluluklar taşıdığımızın farkındayız. EBSO olarak Endüstri İlişkileri Çalışma Grubumuz aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlama konusunda hassas davranıyoruz” diye konuştu.

 

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

İş güvenliği uzmanı Feridun Öztürk, işyerlerinde yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının hızlı yanmasıyla oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması gerektiğine dikkat çekti. Patlamayı önleme ve patlamadan korunma amacıyla tüm işlemlerin doğasına uygun teknik ve organizasyona yönelik önlemlerin işverenler tarafından alınması zorunluluğuna değinen Öztürk, “Patlayıcı ortamların ve muhtemel patlamaların değerlendirilmesi, Patlamadan Korunma Dokümanı olarak isimlendirilen belgenin hazırlanması zorunludur. Patlamadan Korunma Dokümanı, işin başlamasından önce ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir” dedi.

Feridun Öztürk, patlayıcı ortam oluşturabilecek tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması için izlenecek yollarla bölge sınıflandırması için hesaplama yöntemlerini ve korumada asgari gerekleri katılımcılara örnekleriyle anlattı.

 

EK DOSYA: SUNUM VE EXCEL DOSYA

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.