SANAYİDE İNOVASYON VE VERİMLİLİK TOPLANTISI


05.06.2014, Perşembe

2023 hedefleri için verimlilik şart

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, “Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması ve orta gelir tuzağını atlamak için verimlilik artışını sağlamamız gerekli” dedi. Sanayi cephesinden de katma değeri yüksek ürünler için Ar-Ge, inovasyon ve markaya yönelme çağrısı geldi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile birlikte Sanayide İnovasyon ve Verimlilik paneli gerçekleştirdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Verimlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri törende ödül alan 24 firma içinde Ege Bölgesi’nden sanayicilerin önemli ölçüde yer almasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'de genellikle verimlilik kültürünün büyük ölçekli firmalarda yaygın olduğunu ancak bunun küçük işletmelerde de yaygınlaşması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Türkiye'de firmaların yüzde 99'u KOBİ olduğu için verimlilik artışını sağlamak biraz zaman alıyor. Firmalarımızı orta ve büyük işletmeler düzeyine getirmek, verimliliği nicelik ve nitelik olarak arttırmamız gerekiyor. Avrupa'da KOBİ’lerdeki işgücü verimlilik faktörü büyük işletmelere göre 3 kat düşük iken bizde küçük işletmelerde verimlilik faktörü 6 kat düşük düzeyde bulunuyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması ve orta gelir tuzağını atlamak için verimlilik artışını sağlamamız gerekli” diye konuştu.

 

Çiçekçi: Çare Ar-Ge ve inovasyonda

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi de, küresel ekonomik kriz nedeniyle geleceğe dönük stratejik politikaların, üretimde yapısal değişimlerin önem kazandığını belirtirken, “Tüm bunlar Türkiye’nin özellikle de Türk iş dünyasının, zayıf ve güçlü yönlerini, fırsat ve tehditlerini iyi değerlendirerek, geleceğini çok iyi planlaması gerektiğini göstermiştir. Bugün rekabet gücünü arttırmanın yolu katma değerli ürünlerden, katma değeri arttırmanın yolu da her fırsatta altını çizdiğimiz; Ar-Ge, inovasyon ve markaya yönelmekten geçmektedir” dedi.

Girişimci bir ruha sahip olan Türk insanının ne yazık ki benzer bir başarıyı yenilikçi olma konusunda gerçekleştiremediğini belirten Çiçekçi, bunda eğitim sisteminin temel yapısı ile işletmelerin yüzde 99’a yakınının KOBİ yapısının etkili olduğunu ileri sürdü.

Erdoğan Çiçekçi, batıdan doğuya kayan üretim ekseninde Türkiye’nin olmak istediği yer için attığı, atacağı adımların önem taşıdığını, avantajların da bu doğrultuda desteklenmesini vurgularken, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomik ve stratejik konumunu her geçen gün güçlendiren Türkiye’de üretimin ve büyümenin sağlıklı bir yapıda sürdürülebilir olması esastır. Zira hizmet sektörüne yönelen ülkelerin girdiği çıkmazı dikkate aldığımızda, “Üretim yoksa kalkınmak hayaldir” sloganımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük.  Ne yazık ki tek başına üretim de etkili olmamaktadır. İşte bu noktada inovasyon devreye girmektedir. Dünyada 17. büyük ekonomi olan Türkiye, küresel yenilikçilik endeksinde 2007 yılında 107 ülkede 45. iken, 2013 yılında 79 ülkede 68. sırada yer almıştır. Son 6 yılda 23 basamak gerilemiş isek, mutlaka bunun bir açıklaması olmalıdır. 50 yıl önce bir Kore’li; Gana vatandaşının yarısından, bir Türk vatandaşının dörtte birinden daha az kazanıyorken bugün gelinen noktayı, herkes gayet iyi biliyor ki, Ar-Ge ve inovasyon ile açıklamak hiç de zor değildir.”

Bireylerden şirketlere ve ülke ekonomisine kadar verimlilikte hangi düzeyde olduğumuzun da önemine işaret eden Çiçekçi, “Artan rekabet, küreselleşme, iş yapma şekillerinde ve piyasa şartlarındaki değişim verimli kalabilmeyi bugün dünden daha zorunlu bir hale getirmiştir” diye konuştu.

 

Üniversite ve sanayi birlikteliği

İzmir Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Murat Çelik’in İzmir’in Yenilik Stratejisi sunumunun ardından İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’in moteratörlüğünde gerçekleştirilen panelde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi temsilcisi Dr. Emrah Tomur, EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Doç. Dr. Serdal Temel, Yaşar Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Selçuk Karaata, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Bayram ve Sentes-Bir A.Ş. temsilcisi Çağrı Gürbüz de inovasyon, teknoloji odaklı şirketler ve verimlilik, TTO’nun bölgesel inovasyona katkıları, Türkiye’den inovasyon örneklerini ortaya koydu.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.