MADEN SEKTÖRÜ ÜZERİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


04.03.2014, Salı

Risk alma tedbir al

Maden sektörüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ele alındığı toplantıda önlemenin ödemekten daha ucuz olduğu vurgulandı.

Sanayicilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin riskleri önleyici uygulamalarla bertaraf edebileceği vurgulandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Maden ve Taşocakçılığı Sanayi Meslek Komitesi, genişletilmiş grup toplantısında sektöre yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda üyelerini bilgilendirdi. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün, üretim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında ekonomik hedeflerin gerçekleşmesi ve ekonomik gelişimin sağlanmasında en önemli faktörün sorunsuz ve sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı olduğuna dikkat çekti. Ürün, “Sanayileşme, teknolojik gelişmeyle hızlanıyor. Toplumsal refah ve ekonomik iyileşme çalışma yaşamında bazı sorunları beraberinde getiriyor. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeterli ve kalıcı sonuçlara ulaşabilmek için işten kaynaklanan ya da işle bağlantılı olarak meydana gelen kazaları, sağlıkla ilgili diğer sorunları önlemeye yönelik sistematik bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret eden Ürün, böylelikle kaza ve hastalıkların neden olduğu yıkımların azaltılacağını, işle ilgili koşulları iyileştireceğini anlattı.

 

Sorumluluklarımızın farkındayız

Hakan Ürün, Türkiye’de her gün ortalama 172 iş kazası meydana geldiğini söylerken, bu olumsuzlukları önlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak, çalışma hayatına bu kültürü yaymak amacıyla yapılan en önemli yasal düzenlemenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası olduğunu belirtti. EBSO olarak bu konudaki bilgilendirme toplantılarına büyük önem verdiklerini bildiren Ürün, “Bizler gerek işyerlerimizin ve çalışanlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, gerekse ülke ekonomimizin iş kazaları dolayısıyla taşıdığı yükten kurtulabilmesi amacıyla kanunun uygulanması açısından ciddi sorumluluklar taşıdığımızın farkındayız” diye konuştu.

 

Doğru yere kurmak önemli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Ertan Gül de, yasal düzenleme ile birlikte denetimlerde işyeri sahipleriyle çalışanları bilinçlendirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici kültürü oluşturma, dünyadaki uygulamaları örnek alarak riskleri en alt seviyeye indirmeye çalıştıklarını anlattı. Gül, “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sistemleri doğru yere kurmak önemli. İşveren ve yönetici olarak risklerin ortadan kaldırılması konusunda öncelikle bizlerin bilinçli olması gerekir. Devlet istedi yapıyoruz düşüncesi terkedilmeli” dedi.

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgi veren Gül; giriş çıkışlar, exproof, merkezi izleme sistemi, tahkimat, yangın ve patlama, solunum ve canlandırma ekipmanları, kurtarma organizasyonları, risk değerlendirmesi, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, kişisel koruyucu donanım ile kademe yüksekliği ve şev açılarına değindi. Ertan Gül, şöyle konuştu: “Yeni düzenleme ile kamu ve özel sektör çalışanı arasındaki ayırım kalktı, önleyici yaklaşım geldi. Ancak idari yaptırımlar da ağırlaştırıldı. İlahi adalet değil belgeli adalet geçerli. Yaptığınız herşeyi belgelemeniz gerekiyor. Çalıştırdığımız elemanların sağlıklı olup olmadıkları kadar işe uygunlukları da önemli. Çalışan kendi kolayına geldiği gibi yapmak istiyor, ‘bana bir şey olmaz’ mantığıyla hareket ediliyor. Kazalarda ölenlerin yüzde 80’i tecrübeli işçi. Ne olursa olsun eğitmeniz ve yenilikleri öğrenmeniz lazım.”

 

Aktif komite

Ege Bölgesi Sanayi Odası Maden ve Taşocakçılığı Sanayi Meslek Komitesi, mesleki konulara ilişkin girişimleriyle de dikkat çekiyor. Hakan Ürün, Ahmet Telek, Mahmut Demirhan, Mahmut Erkoç ve Sıtkı Ayazoğlu’ndan oluşan Komite, çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler konusunda 4. Grup madenler içinde yer alan magnezit madeninin Ek:2-2:5 kapsamından çıkarılıp 2:19 kapsamına alınması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle maden izinlerinde alınacak bedellerin artırılmasının gündeme gelmesi üzerine hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü hem de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapan Komite, 2 ile 10 kat arasında oluşan fiyat artışlarının madenciler tarafından ödemesinin mümkün olmadığını, devlet adına işletilen madenlerin vergi ve gelir kapısı olarak değil Türk sanayisine hammadde kaynağı olarak görülüp teşvik edilerek arazi izin bedellerin eski yönetmelik seviyesinde bırakılması gerektiğini savundu.

EBSO Maden ve Taşocakçılığı Sanayi Meslek Komitesi, 5177 Sayılı Maden Kanunu’nun “Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş izinler, ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerlidir” hükmüne uygun olarak Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan orman izinlerinin de maden ruhsatlarının temdidinden sonra ruhsat sürecinde aynen devam etmesi amacıyla TOBB nezdinde girişimlerde bulundu.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.