İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


13.01.2014, Pazartesi

İş güvenliği teftişinde iyileştirme modeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2014 yılında geniş bir sektörel yelpazede etkin denetimler yapılacağını haber verirken, insan odaklı ve risk odaklı temel politikalar izleyeceklerini bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, üyelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı’nca 2014 yılında İşin Yürütümü ve İş Sağlığı Güvenliği açısından yapılması planlanan teftişlere ilişkin bilgilendirdi. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Demirkalkan’ın moderatörlüğünde sanayicilerin yanısıra iş müfettişlerinin de yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen toplantıda, iş teftişlerindeki yeni yaklaşımı ele alan film gösterimi de yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, “Yeni teftiş yaklaşımı cezalandırıcı anlayış yerine iyileştirmeyi amaçlayan, çalışma barışını sağlayıcı, yasal düzenlemelerin rehberlikle yerine getirilmesini hedefleyen, sonuç odaklı olarak taraflarla bütünleşerek sürdürülecektir. Binin üzerinde deneyimli ekibimiz hizmet veriyor. Uluslararası sözleşmelere ve yasalara uygun denetimler yapıyoruz. Temel politikamız insan odaklı ve risk odaklı etkin teftişlerdir” dedi.

Çok farklı sektörlerden gelen iş müfettişlerinin iş başında olduğunu belirten Tezel, “İş teftişi ve yönetim çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını biz yapıyoruz. Çalışma hayatının dinamik yapısı, işçi ve işverenler olduğu gibi teknolojinin hızla ilerlemesi bazı sorunları ortaya getiriyor. Bu sorunlar; değişen veya yeni oluşan riskler, kayıp dışı istihdam toplumsal ekonomik şartların değişmesi şeklinde sıralanabilir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak iş teftişine yönelik yeni stratejiler doğurdu. Çalışma barışının sağlanmasının, gelişim ve sosyal refahın artması kapsamında çalışma koşullarının iyileştirilmesine, iş yeri teftişlerinde iş müfettişlerinin bir rehber gibi davranmaları ve yol göstermelerine, güvenlik kültürü ve sosyal güvenliğe yönelik bilinç oluşturulması hedeflendi” diye konuştu.

Herkes elini taşın altına koymalı

Programlı teftişlerin eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren çözüm odaklı olduğunu belirten Tezel, şunları söyledi:

“Bu anlayışı 2010 yılında uygulamaya geçirmiştik. İş yürütümüne yönelik 10’a yakın iş kolu, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından ise 19’a yakın iş kolunu kapsayacak şekilde teftişlere başladık. İlk toplantımızı İzmir’de yapıyoruz. Uygulanmadan sonuca kadar tüm aşamalarda kurum ve kuruluşları ziyaret edeceğiz. Mevzuatın uygulanmasında özellikle işverenlerin fiili durumlarını dikkate alarak mevzuatın ön verdiği sürece esneklik sağlanmakta. Sistemimizde önleme kültürünü öne çıkarmak için bu sürecin gönüllü bir uyum içinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. İş kazaları ve meslek hastaların olmadığı, insanların insanca çalışma koşullarında çalıştığı, sosyal barışın sağlandığı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştiği bir ülke yaratmak için çalışıyoruz ve herkes elini taşın altına koyması lazım.”

EBSO öncü oldu

Toplantıya başkanlık eden EBSO Yönetim Kurulu Üyesi, Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş Demirkalkan, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuat kapsamındaki bilgilendirme toplantıları ile farkındalık yarattığını söyledi. Demirkalkan, “İSG mevzuatı özellikle KOBİ’leri Avrupa standartlarına çıkarmaya yardımcı oluyor. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Teftiş Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuatlar, Avrupa’ya ihracat yapan ya da kurumsal olma yolunda yolunda ilerleyen firmaları belirli bir noktaya getiren etki yapıyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanı Şuayup Er, sektörel denetimler hakkında ayrıntılı bilgi verirken, “Yeni teftiş yaklaşımı ile işverenler denetim yapılmasının tedirginliğinden ziyade iş müfettişlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden yasal mevzuat gereği çalışma ortam ve şartlarının iyileştirilmesi hususunda kendilerine ışık tutulmasının teşvik ve rehberlik edici yönüyle karşılaşıyor” dedi.

İş müfettişleri Onur Batuman ile İlkan Özer de mevzuatın doğru uygulanması hakkında katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

 

Sektörlere büyük denetim

İşin Yürütümü Konusunda Denetim Yapılması Planlanan Sektörler

 1. Hazır Beton Sektörü

 2. Mermer Sektörü

 3. Liman İşyerlerinde Çalışma Koşulları

 4. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Çalışma Koşulları

 5. Tuğla ve Kiremit Fabrikalarında Çalışma Koşulları

 6. Gübre ve Yem Sanayi Çalışma Koşulları

 7. Tarımsal İşletmelerde Çalışma Koşulları

 8. Karayolları Üzerinde Faaliyet Gösteren Dinlenme Tesisleri

 9. Kargo Hizmeti Veren Şirketlerin Çalışma Koşulları

 10. Restoran ve Hazır Yemek İmalatı Yapan İşyerleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Denetim Yapılması Planlanan Sektörler

 1. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı

 2. Mineral Ürünlerin İmalatı

 3. Elektrikli Teçhizat İmalatı

 4. Patlayıcı Madde İmalatı

 5. Kimyasal Ürünlerin İmalatı

 6. Kanalizasyon İşleri

 7. Tekstil Ürünlerinin İmalatı

 8. Makine ve Ekipman İmalatı

 9. Parlayıcı ve Patlayıcı Kimyasalların Depolanması

 10.  Ana Metal Sanayi

 11.  Kağıt Ürünlerinin İmalatı

 12.  Otomotiv Sektörü

 13.  Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalat Sektörü

 14.  Mobilya Sektörü

 15.  Tarım Sektörü

 16.  Maden Sektörü

 17.  İnşaat Sektörü

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.