HORIZON 2020 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


14.02.2014, Cuma

İlgili Görseller

İlgili Dökümanlar

Sanayiciye Horizon 2020 fırsatı

Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı yerine yapılandırılan Horizon 2020, girişimcilere 17 milyar euroluk bir fon kullandıracak.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Vatansever, Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı yerine yapılandırılan Horizon 2020’nin girişimcilere 17 milyar euroluk imkan sunduğunu söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği toplantıda, Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2014 tarihinde sona eren 7. Çerçeve Programı yerine yapılandırılan "Horizon 2020" destek programı hakkında İzmirli sanayicilere bilgi verildi. Programın Türkiye’nin gelişmesi için önemli ve değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunun altı çizildi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Vatansever, toplantının açılış konuşmasında girişimcileri AB fonlarından yararlanmaya çağırdı. Yeni programın büyümeyi ve yeni yatırımı destekleyen fonlar içerdiğine dikkati çeken Vatansever, "Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı yerine yapılandırılan Horizon 2020 ile girişimcilere endüstriyel liderlik ve rekabetçilik başlığında 17 milyar euroluk bir fon kullandırılacak. Program sanayiciler için büyük fırsatlar sunuyor. 2014 yılında 1.8 milyar euroluk çağrıya çıkılması bekleniyor. Bilimsel mükemmeliyet, sanayide liderlik ve sosyal sorunlar alanlarındaki projelere öncelik veriliyor. Büyümeyi destekleyen bu fonlar sanayiciler için önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Toplam 71 milyar euro

Toplantıda TÜBİTAK Enerji Ulusal İrtibat Noktası Görevlisi İlknur Yılmaz ve TÜBİTAK KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası görevlisi Emre Yurttagül, Horizon 2020'nin verdiği mali destekler hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı.

2014-2020 yılları arasında yürürlükte kalacak olan Horizon 2020 programının geniş bir destek alanında 71 milyar euroluk bütçeye sahip olduğunu vurgulayan İlknur Yılmaz, “Bu süreçte 3. ülke olarak yer alıyoruz. Yenilik vurgusu çok fazla ve bu yüzden yenilikçi KOBİ’ler daha çok destekleniyor. Avrupa Komisyonu programda KOBİ’lere en az yüzde 20 yer verilmesini istiyor. Özellikle enerji alanlarında çağrılar yüksek düzeyde. Programda sürdürülebilir kalkınmaya, fikirlerin ticarileşmesine büyük önem veriliyor. Sonuç olarak KOBİ’ler daha fazla katılım sağlamış durumda” dedi.

Horizon 2020’de üç ana alt program bulunduğunu haber veren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların ilki bilimsel mükemmeliyet, ikincisi endüstriyel liderlik, üçüncüsü toplumsal sorunlara çözümler. Bu programlar içinden destek programına başvurmak isteyen kuruluşlar kendine uygun olanı seçebiliyorlar. Avrupa’da ise iyi altyapılara sahip kuruluşlar bir araya gelip çağrılar açabiliyorlar. Bu çağrılara cevap veren kuruluşların bütün masrafları karşılanıyor. Projelerine olumlu cevap alan kuruluşların müzakere süreci başlıyor. Bu süreci başarıyla tamamlayan kuruluşlar AB Komisyonu’yla anlaşma sağlıyor.”

Yenilikçi KOBİ’ler bekleniyor

TÜBİTAK KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası görevlisi Yurttagül, Türkiye’nin AB çerçeve programlarından aldığı katkı oranının giderek arttığına dikkat çekti. Emre Yurttagül, “Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına ulusal fonlardan yapılan katkının geri dönüş oranında yüzde 78’e ulaşıldı. Alınan fonların ulusal fonlardan yapılan katkıya oranı yüzde 144 artış gösterdi. 6. Çerçeve Programı’na 185 milyon euroluk katkıya karşılık 59 milyon euro katkı alınırken, 7. Çerçeve Programında ise 261.2 milyon euroluk katkıya karşılık alınan destek miktarı 208 milyon euroya ulaştı. Proje başvurusu 2 bin 96’dan 6 bin 29’a, desteklenen proje sayısı 351’den 956’ya, özel sektör katılımcı sayısı 60’dan 225’e, üniversite araştırmacı sayısı 200’den 466’ya, koordinatör başvuru sayısı da 371’den 803’e çıktı” dedi.

Emre Yurttagül, başvurular değerlendirilirken ticarileşme potansiyeli ve ekonomik etki, yenilik mükemmeliyeti, firma potansiyeli ve bunların sonucunda yaratılan katma değer kriterlerine göre hareket edildiğini anlatırken, “Ürünün pazarı olmalı, firma ve müşterisi için üretilmesi ve kullanımı kolay olmalı, teknik çözümü mevcut ve mümkün olanlardan daha iyi olmalı. Kendini geliştirmek, büyümek ve uluslararasılaşmak isteyen tüm yenilikçi KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir. KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan da başvuru yapabilir. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve büyük ölçekli işletmeler alt yüklenici olabilirler” diye konuştu.

ABİGEM İzmir Direktörü Arzu Amirak da, firmalara proje ve girişimcilik hizmetleri sunduklarını, uluslararası ilişkilerin kapılarını açtıklarını ifade etti.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.