EBSO'DA 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ...


31.05.2017, Çarşamba

İlgili Görseller

Sanayiciye marka, tasarım ve patent semineri

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş Demirkalkan, daha etkin işleyen bir sınai mülkiyet sistemine geçme gerekliliğiyle hazırlanıp 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretleri tek çatı altında topladığını bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu, İzmirli sanayicileri 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, marka, tasarım ve patent alanındaki değişiklikler, yenilikler ve uygulamaya yansımaları konularında bilgilendirmek amacıyla bir seminer düzenledi.

Günümüzde sahibini fikri çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan çalışmalarını ödüllendirip teşvik eden, toplumun da bundan faydalanmasını sağlayan sınai hakların korunma seviyelerinin ülkelerin gelişmişlik göstergeleri arasında sayıldığına işaret eden EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Demirkalkan, “Sınai haklar, yaratıcılığın ve yeniliğin teşvik edilmesi yoluyla rekabet ortamının oluşması sağlanarak ekonomik ve toplumsal gelişme tetiklemektedir” dedi.

Ateş Demirkalkan, Türkiye’de sınai mülkiyet alanında Avrupa ile benzer hukuki düzenlemelerin 1870’li yıllara kadar uzandığını hatırlatırken, şu bilgileri verdi: “1871 tarihli "Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname" ve 1879 tarihli "İhtira Beratı Kanunu" marka ve patent konularında ülkemizdeki yasal korumanın temelini teşkil etmektedir. Bu düzenlemeler ile Türkiye, sınaî mülkiyet haklarında koruma sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 1965 yılında 551 sayılı "Marka Kanunu"nun yürürlüğe girmesi ve 1976 yılında "Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Kuruluş Anlaşması”na katılım, Ülkemizde sınaî mülkiyet hakları koruması alanındaki önemli adımlar arasında yer almıştır.”

24 Haziran 1994 tarihinde, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) kurulmasının, sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olduğunu belirten Demirkalkan, “Ancak daha sonra, 554 sayılı KHK maddelerinde sınai mülkiyet sistemini etkileyecek önemli iptallerin yaşanması, yaşanan iptaller nedeniyle oluşan yasal boşluğun giderilmesi ve daha etkin işleyen bir sınai mülkiyet sistemine geçme gerekliliği ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hazırlanmış ve 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı düzenlenen Kanun Hükmünde Kararnameler tek çatı altında toplanmıştır” diye konuştu.

Toplantıda; Emekli Cumhuriyet Savcısı, Fikri Sınai Haklar Hukuku Uzmanı, Avukat Nevhan Akyıldız ile Avukat Sezin Küçükilhan da, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, tasarım ve patent alanındaki değişiklikler, yenilikler ve uygulamaya yansımaları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Sunumlar için tıklayınız...

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.