EBSO VE KOCAELİ SANAYİ ODASI BOYA VE KİMYA SANAYİ MESLEK KOMİTELERİ EBSO EV SAHİPLİĞİNDE ORTAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.


26.08.2016, Cuma

Ortak konular için ortak hareket

Ege Bölgesi Sanayi Odası ile Kocaeli Sanayi Odası’nın boya ve kimya alanında faaliyet gösteren sanayicileri, ortak konular için güçbirliği yaparak sektör için çözümleri kolaylaştırıyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Kimyasal Ürünler Sanayi Meslek Komitesi, Boya, Vernik ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek Komitesi ile Kocaeli Sanayi Odası’nın Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu, Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantıda; ÖTV ve teminat mektubu çözümlerinde yaşanan sorunlar, akredite laboratuvar ihtiyacı, kimya sektöründe proses güvenliği ve proses iyileştirmesi başta olmak üzere, Yerli Malı Tebliği, mevzuatlar ve meslek standartları konularını mercek altına aldı.

Bakanlıklarla üst düzey toplantılar

Vergi müfettişlerinin solvent ithalatına yönelik olarak 2014 yılından bu yana yaptıkları denetimler sonucunda envanter oluşturulduğu bilgisini paylaşan sanayiciler, bu envanterin kullanılarak ÖTV ve teminat mektubu konusunda pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini savundu. Sanayiciler, bu konunun çözümü doğrultusunda EBSO, KSO ve İSO üyelerinin Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle biraraya geleceği üst düzey katılımlı bir toplantı yapılması kararını aldı. Gümrüklerdeki muayene süreçlerinde, teminat uygulamalarında, bürokrasiden kaynaklanan mevzuat değişimlerinde ve tanktan çıkış sürelerinde yaşanan sorunlar da Bakanlıklarla yapılacak toplantıda gündeme getirilecek.

Kimya ve boya sanayicileri, SEVESO II (Avrupa Konseyi Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifi) kapsamında TÜBİTAK’tan “Kimya Sektöründe Proses Güvenliği ve Proses İyileştirmesi” adı altında hazırlanacak bir destek veya teşvik paketi oluşturmasını istedi. Kocaeli’nde SEVESO kapsamında kullanılacak ekipmanların yerli üretimlerini yapabilecek firmalar konusunda hazırlanan envanter çalışması toplantıda paylaşılırken, TSE’nin de bunları akredite edecek laboratuvar yatırımları için yol haritası çizebileceği görüşüldü.

 Mevzuat saha analizi ile hazırlanmalı

Mevzuat düzenlemelerinin kimya ve boya sektörü üzerindeki etkilerini de tartışan sanayiciler, “Mevzuatlar hazırlanırken saha etki analizi yapılmadığından sanayicilerin bunlara uyumu aşamasında maddi ve manevi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için hangi düzeyde olursa olsun ilgili mevzuat çıkmadan önce saha etki analizi yapılmasında fayda var. Üniversite veya danışmanlık yardımı alınarak bu uygulamaların sahada sosyal olarak yol açabileceği sorunlar, hangi yatırımları yapılması gerektiği, kimlerin etkileneceği, ihracat ve ithalatı nasıl etkileyeceğinin analizi yapılmalı” görüşlerini ifade etti.

EBSO ve KSO Meslek Komiteleri üyesi sanayiciler ayrıca, mevzuat taslakları oluşturulduktan sonra görüşe açılmasının son dakikalara kalmasının da süreç açısından sorun yarattığını dile getirirken, değişiklik önerilerinin etkili ve verimli olması için zamanlamaya dikkat edilmesini istedi.

Sanayiciler, ihalelerde yerli malına avantaj tanıyan yasal düzenlemelerle ilgili olarak Odaların birbirini desteklemesi kararını da aldı.

Kimya konusundaki meslek standartları konusunda görüşüldüğü ortak toplantıda ayrıca, EBSO raportörü tarafından TOBB’un kurduğu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) ile mesleki yeterlilik belgelendirme ve sınav hizmetleri konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Kimler katıldı?

EBSO

İhsan Bilgiç - Zafer Ergen - Ahmet Tarık Pekel - Muzaffer Gezer - Ahmet Semiz - İsmail Hakkı Metecan - Egemen Uçar

KSO

Melih Karakaş - Mustafa Kenan Selçuk - Hasan Şerefhan - Selçuk Denizligil

 

 

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.