EBSO BOYA VERNİK VE KAPLAYICI MADDELER SANAYİ MESLEK KOMİTESİ, SEKTÖRÜN ÖTV VE TEMİNAT MEKTUBU SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMASI AMACIYLA ‘ÖTV ZİRVESİ’ DÜZENLEDİ.


13.01.2015, Salı

İlgili Görseller

EBSO’da ÖTV zirvesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Boya Vernik ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek Komitesi, sektörün ÖTV ve teminat mektubu sorununa çözüm bulunması amacıyla ‘ÖTV Zirvesi’ düzenledi. Sanayicilerle Gelir İdaresi üst düzey temsilcilerinin biraraya geldiği zirveden sektörün hammadde gereksinimi ile dış ticaret bürokrasisine ilişkin umutlu mesajlar çıktı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Arabacı Şube Müdürü Murat Şahan ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlerinin katıldığı “Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamaları ve 1 sayılı liste kapsamında; ÖTV mahsup ve iadeleri ile, teminat mektubu çözümleri ile uygulamada  karşılaşılan, sorunlar ve çözüm önerileri” toplantısı, EBSO Boya Vernik Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek Komitesi Üyesi ve Meclis Üyesi  Mesut Kanat’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

 

Başarı ortak akıl ve işbirliğinde

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, toplantının açılış konuşmasında, Oda olarak sanayici ve bürokratları bir masa etrafında buluşturarak konuları bire bir görüşmelerle çözüme kavuşturmaya her zaman önem ve öncelik verdiklerini belirtti.

Yapılan mevzuat değişikliklerinde Sanayi Odalarının ve sektörün de görüşlerinin alınmasının önemine değinen Gökçüoğlu, “Bizlerin sürece dahil edilmesi ülke sanayisinin, özellikle boya sanayisinin geleceği için çok önemli. Bir masa etrafında konuştuğumuzda net sonuçlar alıyoruz” dedi.

İbrahim Gökçüoğlu,  teorik ve pratik bilgilerin tek başlarına anlam ifade etmeyeceğini hatırlatırken, “Bizler ancak ortak akıl ile uygulamadaki sorunları masaya yatırıp, teorideki eksikleri tespit edebildiğimiz takdirde başarıya ulaşabiliriz. Türk Ticaret Kanunu örneğinde olduğu gibi girişimlerimizle birçok Kanun’da düzenleme yapma şansına ulaştık.  Bugün de başta ÖTV olmak üzere, Boya ve Kimya sektörü ile ilgili konuları aynı amaç doğrultusunda görüşmek için bir aradayız” dedi.

 

Solvent bazlı sanayi boya üretiminin merkezi

Dünya genelinde kimya sanayinin tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere bir çok sektöre hammadde temin ettiğini kaydeden Gökçüoğlu, kimya sektörünün sorunlarının beraberinde bir çok sektörü de etkilediğini söyledi.

Türkiye’nin en büyük Petrokimya tesislerinden Petkim ve Tüpraş’ın faaliyet gösterdiği İzmir’in ayrıca Solvent Bazlı Sanayi boyasında, Türkiye’deki toplam üretimin yüzde 60-70’ini gerçekleştirdiği bilgisini veren İbrahim Gökçüoğlu, şöyle konuştu:

“Kimya ve solvent bazlı Boya sektörü özellikle ’akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi‘ adına alınan tedbirler nedeni ile Türkiye’nin en sorunlu sektörlerindendir. Kimya sektöründe üretilen ürünlerin tehlikeli olması ve insana ve çevreye zarar vermeden taşınıp depolanması gerektiğinden, çok fazla mevzuat çıkarılması yüksek taşıma ve depolama maliyetine sebep olmaktadır. O nedenle, yapılan mevzuat değişikliklerinde Sanayi Odalarımızın ve sektörün de görüşlerinin alınması, bizlerin sürece dahil edilmesi ülke sanayisinin, özellikle boya sanayisinin geleceği için çok önemlidir.”

 

Önemli gelir kaynağı

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin de, ÖTV’nin vergi gelirleri içindeki ağırlığını vurguladı. Bazı kesimlerin ÖTV’yi gelir kalemi olarak algıladığını ifade eden Engin, “Yaptığımız düzenlemelerde Devletin vergi gelirlerini azaltmadan, firmaların üretimlerini  ve ekonomiye katkısını devam ettirmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

 

Fatura sanayiciye çıkmasın

EBSO Boya Vernik ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek Komitesi Başkanı İhsan Bilgiç, sektörün ÖTV ve teminat mektubu sorununa çözüm bulunması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı sunumda, yoruma dayalı uygulamalar yerine gerçek üretici sanayicilerin korunması gerektiğini bildirdi. Bilgiç, “ÖTV mükellefi Firmalar; 2012 yılı  Ekim ayından itibaren düzenli olarak incelenmekte, artık devletimizin, maliye idaremizin elinde firmaların gerçek durumu hakkında ayrıntılı raporlar bulunmaktadır. Buna göre gerçek üretici  sanayicilerimizin korunması gerektiğine inanmaktayız” dedi.

İhsan Bilgiç, Türk boya sektörünün orta ve büyük ölçekli 600 firma tarafından gerçekleştirilen 750 bin tonluk üretimle Avrupa’da 6’ncı sırada olduğunu, dünya pazarında yaklaşık yüzde 2 paya sahip olduğunu belirtirken, ticaret hacminin de yaklaşık 2.5 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Boya sanayisinin kullandığı white sprite, hekzan, toluen, s. nafta, solvesso 100-150, ksilen, metil asetat, wax gibi solventlerin ÖTV’ye tabi olduğunu söyleyen Bilgiç, 2012 yılı Eylül ayına kadar 50 ton solvent 3 bin 500-4 bin TL tutarında teminat mektubu ile gümrüklenebilirken, 9 Eylül 2012 tarihinden itibaren bu tutarın 114 bin 925 TL’ye yükseltildiğini, tiner dışı üretimde teminat miktarının vergi aslının tam 131 katı olduğunu bildirdi.

Büyük umutlar besledikleri, 2014 yılı Temmuz ayında çıktığında da adeta bayram ettikleri 35 No’lu Teblig kapsamında henüz hiçbir firmanın teminat mektubunun çözülmediğini bildiren Bilgiç, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği sektörde Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)’de 35 olan üretimde çalışan işçi sayısının düşürülmesini, ÖTV kanununda yer almaya devam eden tecil-terkin uygulaması kapsamında, üretimde kullanacakları solventler için ÖTV’nin yüzde 20 si kadar  teminat mektubu ile gümrük yapabilmeleri uygulamasına geçilmesini talep etti.

İhsan Bilgiç, denetim sürecinin çok kısa olmadığını, yaptıkları tüm görüşmelere rağmen İzmirli firmaların denetim raporlarının sonuçlandırılmasının en az 13-14 aylık süreci kapsadığını ve bunun yönetilemez hal aldığını söylerken, “Maliye Bakanlığımızca denetimlerin daha kısa sürede sonuçlanması yasal düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu konuda bir başka önerimiz de tüm dönemler değil de, yılda örnekleme metodu ile 3-6 dönemin incelenmesi gibi alternatif çözümler üretilebilir diye düşünüyoruz. ÖTV beyan dönemlerinin  15’şer günlük yerine aylık olması, yine firmalarımızı önemli ölçüde rahatlatacak bir başka çözüm önerilerimizden birisidir” dedi.

İhsan Bilgiç, 21 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile ÖTV’ye tabi malları antrepoya getiren ithalatçı firmadan da teminat mektubu istenmesinin, yakın bir zamanda üretim için boya sanayisini solvent bulamama gibi bir tehlike ile karşı karşıya bırakacağı uyarısını yaptı.

Teminat çözümünde Maliye Bakanlığı kadar gümrük boyutuna da dikkat çeken Bilgiç, şu konuları gündeme getirdi:

“Ar-Ge ve inovasoynun sanayi için ne kadar önemli olduğu ortada. Ancak bir Ar-Ge çalışması için büyük zorluklarla getirilen 3-5 kiloluk numunelerin de ÖTV ve İşgüm’e tabi olması bizler için çok sıkıntılı süreçlerdir. Üretim raporlarının GTİP numarasına göre hazırlanmasına ait düzenlemenin başlatılması ile, üretmiş olduğumuz ürünlerimizin, GTİP numarasının belirlenmesi sırasında, yoruma dayalı bazı uygulamalar, ciddi anlamda sektörümüzü tehdit etmektedir. Bakanlığın bu konuda acil bir düzenleme yaparak, geçmişe dönük, yoruma dayalı uygulamalara son verilmelidir.”

Toplantının bitiminde EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantı anısına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı  Şinasi Candan’a günün anısına plaket verdi.

 

Candan: Üretimin önünü açmak görevimiz

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, mevzuat ve düzenlemelerde sektörlerden gelen talepleri dikkate aldıklarını vurguladı. ETÇS’den yararlanma kıstasını 50 işçi ile sınırlayan düzenlemeyi EBSO’nun öncülüğünde Ankara’da gerçekleşen toplantı sonunda 35’e indirdiklerini hatırlatan Candan, “Bu toplantı sonrası rakamı tekrar gözden geçirebiliriz. EBSO’da olduğu gibi sanayicilerle bürokratların biraraya geldiği toplantılar, üreten kesimin sorunlarının çözümünde büyük rol oynuyor. Gerçek sanayicilerin mevzuat ve düzenlemelerden zarar görmemesi bizim görevimiz. EBSO’ya böyle bir toplantıya ev sahipliğinden ve talepleri birinci elden not etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Birlikte sorunların çözümünü sağlayarak üretimin önünü açmak görevimiz” diye konuştu.

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.