EBSO’NUN ÇEVRE DUYARLILIĞI


26.09.2014, Cuma

İlgili Görseller

EBSO’NUN ÇEVRE DUYARLILIĞI

Ege Bölgesi Sanayi Odası, sanayi yoluyla kalkınma hedefine yürürken çevreyi korumanın önemini her fırsatta ortaya koyuyor. EBSO Çevre Çalışma Grubu’nun toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yamanlar’da gerçekleştirmeyi planladığı katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi sanayicilere tanıtıldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Daire Başkanlığı işbirliğinde kent için büyük önem taşıyan atık bertarafı konusunu Çalışma Grubu gündemine aldıklarını ifade etti. EBSO Çevre Çalışma Grubu’nun sanayicide farkındalık yaratan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Çiçekçi, “Yıllardır aktif olarak sanayicilerimizi AB’ye uyum sürecinde sürekli olarak yenilenen Çevre Mevzuatı hakkında bilgilendiren eğitim toplantıları gerçekleştiriyoruz. Sanayicilerden çevre konuları hakkında bilgi alarak bunları ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara aktarıp görüş oluşturuyoruz” dedi.

 

TÜRKİYE’DE İLK OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Daire Başkanı Sibel Çoban, Yamanlar’da inşa edilecek katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi hakkında EBSO Çevre Çalışma Grubu’nu bilgilendirdi. Tesisin kurulması için uzun çalışmalar sonucu uygun alan bulunduğunu söyleyen Çoban, “Seçilen alan ile ilgili Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Ön Fizibilite onayı alınmış, ÇED süreci için çalışmalara başlanmıştır” dedi.

1992 yılında hizmete açılan Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin kapasitesinin büyük oranda dolduğunu hatırlatan Sibel Çoban, İzmir’de teknolojik olarak katı atıkların entegre bir yaklaşımla değerlendirildiği, kapalı alanlarda tam otomatik tesiste işlenerek geri dönüşüm sanayisine hammadde, sanayi tesisleri için ek yakıt, enerji ve kompost gibi ekonomiye bir değer olarak kazandırılan ürünlere dönüştürüldüğü tesisin kurulmasının zorunlu hale geldiğini anlattı.

Sibel Çoban, atık miktarı, kompozisyonu, çevresel etkiler, ekonomik kriterler ve AB Direktifleri dikkate alınarak mekanik, biyolojik işleme yönteminin benimsendiğini ifade ederken şu bilgileri verdi:

“Çevreci, ekonomik, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla belirlenen tesis, Türkiye’de yüksek miktarda atığın entegre olarak kapalı sistemde, tam otomatik işlenerek değerlendirileceği ilk tesis olacak. Atık kabulünden itibaren negatif basınç, kimyasal ve biyolojik filtre uygulamaları ile koku bile çıkmayacak. Ayrıştırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak, geri kazanımını arttırmak ve enerji elde etmek amacıyla, atığa uygulanacak fiziksel, mekanik ve biyolojik işlemler sonrasında uygun teknoloji ve yöntemler kullanılarak, alıcı ortama zarar vermeyecek nitelikte, toprak iyileştirici ve/veya ek yakıt olarak kullanılabilecek nihai ürünler elde edilecek ve depolama gereksiniminin en aza indirilmesi sağlanacaktır.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Daire Başkanı Çoban, evsel nitelikteki katı atıkların yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yönetilmesi ve değerlendirilmesinin amaçlandığı tesiste elde edilen enerji ve nihai ürünlerin ekonomik değer oluşturabilecek yapıda olacağını sözlerine ekledi.

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.