DANİMARKA YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ VE AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ: BÖLGESEL ISITMA UYGULAMALARI & FİNANSMAN OLANAKLARI TOPLANTISI


05.05.2015, Salı

Danimarka ile TÜBİTAK’tan KOBİ’lere 200 milyon euroluk bölgesel ısıtma desteği

Danimarka ile TÜBİTAK, küçük ve orta ölçekli şirketlerin inovasyonunu güçlendirme adına bölgesel ısıtma ana başlığı altında yıllık 200 milyon Euro destek verecek.

Dünyada 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında uyguladığı enerji politikaları sayesinde enerji tüketimini sabit tutarken yüzde 25 büyüyen Danimarka’nın yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri başarısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) düzenlenen programla anlatıldı.

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Danimarka Bölgesel Isıtma Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen seminer kapsamında, Danimarka’nın enerji politikalarının gelişimi, bölgesel ısıtma ve akıllı şehirler konularındaki deneyimleri paylaşılırken, Türkiye’de enerji verimliliği, bölgesel ısıtma ve yenilenebilir enerjiye yönelik finansman destekleri de ortaya konuldu.

Organizasyon kapsamında ayrıca enerji sektörünün kullandığı ürünleri üreten deneyimli firmalar, Türkiye’de hızla gelişmekte olan bölgesel ısıtma pazarına ve jeotermal projelere yönelik olarak sahip olduğu teknolojiyi, ürün ve servisleri sunmak, potansiyel iş ortakları ve yeni müşterilere ulaşmak amacıyla İzmirli sanayicilerle ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Danimarka doğru örnek

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Vatansever,  “Danimarka 2020 yılında elektrik enerjisinin yüzde 50'sini rüzgardan karşılamayı hedefliyor ve toplam enerji ihtiyacının da yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan temin etmek istiyor. 2050 yılı hedefi ise petrol ve kömür gibi fosil kaynaklı yakıtları bırakıp yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmak. Görüldüğü üzere, Danimarka’da enerji konusunda hedefler oldukça net, atılan tüm adımlar stratejik, uygulamalar ile sağlam temelli ve sonuç odaklı” dedi.

Enerji kardeşliği

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp ise, iki ülke arasında yenilenebilir enerjiye yönelik işbirliğinin artırılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Danimarka’nın işbirliğini geliştirmek adına TÜBİTAK destekleri kapsamında yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik projesinden bahseden Kamp, “Danimarka ile TÜBİTAK, küçük ve orta ölçekli inovasyonu güçlendirme adına yıllık bütçesi 200 milyon euro olan bir destek veriyor.  Ana başlığı bölgesel ısıtma olacak” dedi.

Kamp ayrıca, Ankara’daki Danimarka Büyükelçiliğinde enerji danışmanlarının bulunacağını hatırlatarak, “Haziran ayında danışmanlar gelecek. Yenilenebilir enerji ile ilgili Türkiye işbirliğinin artırılması için çalışmalarımız devam edecek” bilgisini verdi.

Sistemin desteği bölgesel ısıtma

Danimarka Enerji Ajansı Danışmanı Anders Brix, yenilenebilir enerji, akıllı şehirler ve verimli bölgesel ısıtma sistemlerine ilişkin sunumunda, 1972’den 2008’e kadar geçen sürede petrol kullanımını azalttıklarını, yenilenebilir enerjinin payını artırdıklarını anlattı. 2008’den itibaren de kömür tesislerinin biyokütle tesislerine dönüştürüldüğünü söyleyen Brix, “2020 yılından itibaren kömür olmayacak. Doğalgazın kaldırıldığı yerlerde de güneş enerjisi ve ısı pompaları olacak. Amacımız ısınma açısından en az çevresel etkisi olan çözümler bulmak. Sistemin en önemli destekleyicisi bölgesel ısıtma. Şu anda konutların yüzde 63’ünde bölgesel ısıtma kullanılıyor. Bölgesel ısıtma için harcanan para hane gelirinin yüzde 3’üne eşit. Enerjinin yüzde 75’i kombine. Enerji için kaynak tüketiminin ve atıkların azaltılması, verimli üretim, dağıtım ve kullanım konularında teşvikler var” diye konuştu.

Danfoss Türkiye Ülke Satış Müdürü Özgür Oğur, enerji altyapısında motorlu vana ve elektrikli pompa kullanımı sayesinde enerjide yüzde 50’ye varan tasarruf sağlanabileceğine işaret etti. Avrupa’da halen yüzde 9 olan bölgesel ısıtmanın yüzde 20’lere çıktığında karbondioksit salımının yılda 517 milyon ton azaltılabileceğini vurgulayan Oğur, “Avrupa’da şehirlerde yaşayanların oranı yüzde 80, Türkiye’de yüzde 65. Avrupa’da karbondioksit emisyonları salımı yüzde 12 azalırken Türkiye’de yüzde 48 artıyor. Bu da bölgesel ısıtmanın önemini ortaya koyuyor” bilgisini verdi.

Akıllı çözümler

Enerji tasarrufunda akıllı ölçümlerin etkisini gündeme getiren Kamstrup A/S Bölge Satış Müdürü Christophe Dupouy, tasarruf etmenin maliyetinin daha uygun olduğunu anlattı. Dupouy, gerçek değerin ölçümlerle elde edilen verinin doğru kullanımında yattığını belirtirken, okuma sistemleri sayesinde sıcaklığın 1 derece düşürülerek binlerce Euro tasarruf edildiğini söyledi.

Broen Genel Müdürü Ryszard Krzyskow, enerji sistemlerinde kullanılan bütün malzemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiğini savunurken, sadece malzeme fiyatının değil sistemin maliyetinin göz önüne alınmasını önerdi.

Yenilenebilir enerji ve bölgesel ısıtma sektörlerinde Danimarka teknolojileri ve Türkiye’deki finansman olanakları konusunda sunum yapan Danimarka Exim Bankası (EKF) Yatırım ve Finansman Müdürü Famer Doğan Engin de, “Danimarka enerji ve ısıtma alanında teknoloji, teknik bilgi, deneyim, Ar-Ge ve inovasyona sahip. İşbirliği yaparak şirketinizin kaderini değiştirebilirsiniz. Dünyadaki en eski üç eximbanktan biri olarak 92 yıllık tecrübemizle risklerinizi üstlenerek bankalardan düşük faizli kredi kullanmanızı sağlıyoruz. Akreditifte de yardımcı oluyoruz. Teminat ve kredi Danimarka devletinden. İşbirliği için çok milyonluk ya da milyarlık şirket olmanız gerekmiyor. Danimarka’dan bir şey almak istediğinizde bizi arayın, ucuza getiririz” diye konuştu.

Soma ‘bölgesel’ ısınacak

Danimarka’daki bölgesel ısıtma sistemlerinin uygulamaları ve avantajlarına ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda Türkiye’den örnek Soma’dan geldi. Soma Elektrik Üretim A.Ş. Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Ali Baysal, 2010 yılında start verilen projeyle 990 megawatt gücündeki Soma B Termik Santralı’nın 5’nci ve 6’ncı ünitelerine bölgesel ısıtma sistemlerine yönelik yatırımlar yapıldığını, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 270 bin kw’lik termal kapasite sözleşmesi yapıldığını bildirdi. TÜBİTAK’ın yaptığı hesaplamalara göre 110 derecelik giriş, 60 derecelik çıkış suyu ile bölgesel ısıtma için şebekenin ilk bölümünün döşenip test çalışmaları yapıldığını, ikinci kısım için de ihaleye çıkıldığını anlatan Baysal, “Bölgesel ısıtma sistemi ısınmada doğalgaz ve kömüre göre yüzde 50 daha ucuz. Proje ile Soma’da ayrıca karbondioksit emisyonunda yüzde 20, kükürt emisyonunda da yüzde 40 azalma sağlanacak” dedi.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.