SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ


03.06.2010, Perşembe

İlgili Görseller

Ucuz enerjinin yolu yerli kaynakla üretim

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının yolunun yerli kaynaklardan elektrik üretimi olduğunu söyledi.

EBSO Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, “Sanayide Enerji Verimliliği” semineri gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, sanayicinin şikayet ettiği konuların başında yüksek enerji maliyetlerinin geldiğini ifade etti. Petkim’in yıllık 350 milyon doları bulan enerji faturasından örnekler veren Ender Yorgancılar, “Eğer bu fabrika ABD’de olsaydı 200 milyon dolar, Suudi Arabistan’da olsaydı 40-45 milyon dolarlık enerji harcayacaktı. Bu, ülkemizde ne kadar pahalı enerji kullanıldığının en önemli göstergesi” dedi.

Yorgancılar, bilgi çağının doğal sonucu olarak dünyada ortaya çıkan küreselleşmeyle birlikte gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına her konuda olduğu gibi enerji, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilebilir enerjiler konusunda pek çok Ar-Ge çalışması yapıldığını hatırlattı. Ender Yorgancılar şunları söyledi: “Biz sanayicilere düşen görev, üretim aşamasında ve yönetimde kullanmakta olduğumuz enerji miktarını mümkün olan en alt düzeye indirmek ve bu şekilde üretim maliyetlerimizin hammadde dışındaki temelini teşkil eden ve işgücü ile birlikte ana gider kalemlerimizden olan enerji maliyetlerini düşürerek uluslar arası alanda rekabet gücümüzü artırmaktır. Sanayimizin olmazsa olmazı elektrik enerjisinin üretimi de başlı başına bir sanayi kolu haline gelmiş olup enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının yolu yerli kaynaklardan elektrik üretimidir.”

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Vatansever, küresel ısınma ve karbon salınımıyla ilgili çalışmaların Türkiye ve dünyada artan bir hızla devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 70’ini dışarıdan ithal ettiğine işaret eden Vatansever, “Enerjinin verimli kullanımıyla yılda yüzde 30’luk tasarruf sağlanabilir” dedi.

Verimlilik ve çevre dengesi

EBSO Meclis Üyesi ve Sanayide Enerji Verimliliği Alt Çalışma Grubu Başkanı Metin Akdaş da, enerjinin sanayileşmenin gereği olarak ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye’nin enerjiye olan ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen Akdaş, “Ülkemiz 132 milyar dolarlık ihracat yaparken net 48 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdi, 50 milyar dolarlık cari açık verdi. Yani cari açık rakamı enerji ithalatına denkti. Geçen yıl 39.2 milyar dolar olan enerji ithalatımızın bu yıl 42 milyar dolar civarında gerçekleşmesi öngörülüyor” dedi.

Metin Akdaş, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğunu hatırlatarak, bu ihracatın hangi enerjiyle üretileceği konusunun önemine dikkati çekti. Türkiye’nin imzaladığı Kyoto Protokolü ile BM İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne göre AB’nin açıkladığı sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerinin de enerjide önemli bir handikap oluşturduğunu vurgulayan Akdaş, şu konuları da gündeme getirdi:

“Eğer 2023 yılı hedefi olan 500 Milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştireceksek ve bunu da sanayi ürünleri ile sağlayacaksak 700-750 bin ton sera gazını atmosfere göndermemiz gerekiyor. Kyoto Protokolü ile 1990 yılında atmosfere saldığımız rakamı 2012 yılında yüzde 5.2 azaltacaksak, ki bu rakam 2008 yılına göre yüzde 30 aşağı çekmek anlamına geliyor, ihracatı nasıl 500 milyar dolar yapacağız? Çin, Hindistan, Pakistan en önemlisi ABD neden bu yükümlülükleri bizim gibi kolayca kabullenmiyorlar, ülkelerinin rekabet güçlerini kaybetmek mi istemiyorlar? AB ülkeleri 2020 yılında toplam enerji tüketimini 1990 yılı rakamlarına göre yüzde 20 oranında azaltmayı öngörüyorlar. 2009 Aralık ayında Kopenhag’daki BM İklim Değişikliği Sözleşmesi 15’nci Taraflar Toplantısı’nda AB’nin açıkladığı ve sonuç bildirgesine yansıttığı iklim değişikliği çerçevesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve küresel ısınmanın iki derecenin altında tutulması hedeflerine de önemli bir katkı olarak görülüyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji tüketiminin azaltılması arasındaki yakın ilişki ve paralellik nedeniyle enerji tüketiminin azaltılması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kilit çözüm olarak kabul ediliyor. AB’nin hedeflediği enerji tasarrufunun mevcut karbondioksit emisyonlarını 860 milyon ton azaltması bekleniyor. AB üyeliğine aday bir ülke olarak bu hedef bir anlamda Türkiye’nin de hedefleri arasında.”

OECD ülkeleri içinde enerjiyi en pahalı kullanan ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Akdaş, “Japonya bir birim ürün üretmek için bir birim enerji kullanırken, OECD ülkelerindeki bir birim için 2 birim enerji kullanılıyor. Bizde ise bu oran 1 birim ürüne 4 birim enerji olarak kendini gösteriyor. Bu, sanayici olarak yapacağımız çok şeyler var demek. Üretirken enerjiyi verimli tüketmenin en büyük rekabet gücümüz olacağını bilmeliyiz” görüşünü aktardı.

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi olan Süleyman Eldem ile Envo Enerji Genel Müdürü Ata Osman Memik de, Sanayide Enerji Verimliliği Mevzuatı, Teşvikleri, Ulusal ve Uluslararası Finansman Olanakları ile Sanayide Enerji Verimliliği Uygulama Örnekleri konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.