SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ “5627 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SUNULAN DESTEKLER” TOPLANTISI


28.06.2012, Perşembe

İlgili Görseller

İlgili Dökümanlar

Enerji verimliliğiyle yüzde 30 tasarruf

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Vatansever, enerjinin sanayide verimli kullanılmasıyla yüzde 30’a varan oranda tasarruf edilebileceğini bildirdi. Enerji yoğunluğunu 3 yıl içinde yüzde 10 oranında azaltmayı taahhüt edenlere 100 bin liraya kadar destek var.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vatansever, Türkiye’nin cari açığının yüzde 70’ini oluşturan enerji konusunda tasarruf edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Enerjinin sanayide verimli kullanılması ile yüzde 15-30 oranında tasarruf edilmesi mümkündür” dedi.

EBSO Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen toplantıda Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında sunulan destekler anlatıldı. EBSO Meclis Salonu’nda düzenlenen ve Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vatansever, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açık sorununun yüzde 70’inin enerji ithalatından kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 41’inin sanayi tesislerde, yüzde 31’inin binalarda ve yüzde 20’sinin de taşımacılıkta olduğunu dile getiren Vatansever, “Enerjinin sanayide verimli kullanılması ile yüzde 15-30 oranında tasarruf edilmesi mümkündür” dedi.

Üretimdeki özen tasarrufta da olmalı

Enerji bağımlılığının azaltılmasında başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi kesimine büyük görevler düştüğünü vurgulayan Hüseyin Vatansever, “Enerji maliyetlerinin önemli oranda yükseldiği günümüzde; üretim kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan, ürün başına enerji tüketiminin azaltılması, KOBİ’ler için oldukça büyük önem taşımaktadır. Sanayiciler olarak tasarruf işimizin bir parçasıdır ve üretmekte gösterdiğimiz özeni enerji tasarrufunda da gösterilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan enerji fiyatlarındaki artış, rekabetçi piyasada biz sanayiciler için de çok büyük bir risk teşkil etmektedir” diye konuştu.

EBSO olarak da bu konuya özel bir önem verdiklerini dile getiren Vatansever, Oda bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun gerekli araştırmaları yaptığını, gelişmeleri çok yakından takip ederek sanayicileri bilgilendirdiğini kaydetti.

Sanayiciye enerji desteği

EBSO Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Üyesi Salih Ertan’ın yönettiği toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü mühendislerinden Mehmet Demir, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında endüstriyel işletmeler tarafından Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne sunulan, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla 500 bin Türk Lirası olan uygulama projeleri bedellerinin en fazla yüzde 20’si oranında desteklendiğini bildirdi.

Mehmet Demir, “Herhangi bir endüstriyel işletmesi için 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde 10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin, ödenek imkânları göz önüne alınmak ve 100 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde 20’si karşılanır. Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanan, Kurul tarafından onaylanan ve asgarî yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarın üzerinde olan projeler ile kullandıkları yakıt türleri ve teknolojilerine bağlı olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan yıllık ortalama verim değerlerini sağlayan kojenerasyon yatırımları, Hazine Müsteşarlığı’nca yatırım teşviklerinden yararlandırılır” dedi.

Demir, KOBİ’lerin enerji verimliliğine yönelik alacakları eğitim, etüd ve danışmanlık hizmetlerinin de KOSGEB tarafından desteklendiğini sözlerine ekledi.

Bora Omurtay da, 3 yıl içinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde 10 oranında azaltmayı taahhüt eden tüzel kişilerin kurumun internet sayfasından Ekim ayında yapabileceklerini bildirdi. Destekten yararlanacak endüstriyel işletmelerin yıllık toplam enerji tüketimlerinin 1000 TEP ve üzerinde olması ve sertifikalı enerji yöneticisi bulunması gerektiğini vurgulayan Omurtay, her 5 yılda bir son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketim değerlerinin de Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne bildirileceğini hatırlattı. Omurtay, 2014 yılından itibaren yapılacak başvurularda TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olma şartının aranacağını bildirdi.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.