ABD TİCARETİ GELİŞTİRME AJANSI İLE ENERJİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI HAKKINDA PAYLAŞIM TOPLANTISI


14.02.2013, Perşembe

İlgili Görseller

ABD heyetinin gündemi enerji

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA/AmCham) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı heyetini ağırladı. İzmir’de yenilenebilir enerji, ulaşım ve altyapı yatırımları alanında faaliyet gösteren işadamlarının da katıldığı toplantının gündemi enerji oldu.

Toplantıya ev sahipliği yapan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Vatansever, üretimin sürekliliği için temel unsur olan enerji konusunda farklı bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Vatansever, “Bu kapsamda oda bünyesinde; sanayici-kamu-yerel yönetim-üniversite-STK ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile “Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu” kurulmuştur. Bu çalışma grubu tarafından enerji konusunda gelişmeler yakından takip edilmekte, gerekli araştırmalar yapılmakta ve etkinlikler düzenlenmektedir. ABD ile Türkiye Enerji Bakanlıkları işbirliği ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen, enerji verimliliği konusunda somut uygulamaları kapsayan “Sıfıra Yakın Bölge” projesi ile bu konuda önemli ve örnek bir adım atıldığına inanmaktayız” dedi.

Teknik destek

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Direktörü Leocadia Zak, kurum olarak başta enerji olmak üzere ulaşım, enformasyon ve iletişim teknolojileri alanlarında destek sunduklarını belirtirken, özellikle enerji ve enerji tasarrufunun altını çizdi. Uluslararası fizibilite olanağı sağladıklarını da haber veren Zak, düzenledikleri brifing ve workshoplarla yatırımcıya destek olduklarını söyledi.

Leocadia Zak, ajansın enerji ve diğer alanlarda yatırım yapmaya istekli Türk şirketlerine, ilk aşamada gerekli olan projenin doğru ölçeklendirilmesi, seçilen teknolojinin teknik ölçütlerle gözden geçirilmesi, fizibilite raporunun hazırlanması gibi konuları kapsayan teknik destek verdiklerini bildirdi. Zak, desteğin sunulması sürecinde ABD’li paydaş şirketlerin yatırımcı tarafta yer almasını istediklerini, gerekli cihaz ve ekipmanların ABD’den temininin şart koşulduğunu ifade ederken, “Her hangi bir konuda, ABD kökenli kuruluşlar ile çalışmaya istekli Türk Şirketlerine, istedikleri bir ABD’li şirketi ile temas ve iş ilişkisi kurmak ve/ya iş yapılmak istenen konu ile ilgili yetkin bir şirketin araştırılıp bulunarak Türk şirketi ile eşleştirilmesi konularında da rol üstleniyoruz. Desteklenecek projelerin yatırım büyüklüğü konusunda sınır yok. Ancak proje finansmanında doğrudan rol üstlenmeyip yol gösterici öneriler sunuyoruz” diye konuştu.

TABA İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Güran, İzmir firmalarıyla USTDA yetkililerini EBSO ev sahipliğinde buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, bu görüşmenin İzmirli firmalara katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Toplantıya ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Michael Lally, Müsteşar Yardımcısı Serdar Çetinkaya ve ABD İzmir Fahri Konsolosu Güliz Balsarı da katıldı.

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.