"MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIN AVRUPA BOYUTUNDA İNCELENMESİ BAŞLIKLI AB LEONARDO DA VİNCİ PROJESİ "


20.03.2015, Cuma

Projenin genel hedefi, Mesleki İngilizce Eğitiminin AB düzeyinde uygulanması ve Mesleki Yeterliliklerin arttırılması yoluyla istihdam edilebilirliğin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Projemiz, Mesleki Eğitim verenler, mesleki eğitim kurumlarından, eğitim planlamasından sorumlu kişiler, insan kaynakları ve kalite yöneticileri  ve uzmanlarından oluşan 30  katılımcıyı, proje ağında buluşturarak, Mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırma, bilgi ve yeteneklerin sınır ötesi şeffaflığına katkıda bulunmak, mesleki İngilizce Eğitimi alanındaki yenilikçi yaklaşım, metot, uygulama ve yeterliliklerin gözlemlenmesi, ülkemize transferini ve bilgi değişimini sağlamak amacıyla, bu alanda tecrübe sahibi  Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki ortaklarımız ile birlikte hazırladığımız 1 haftalık Çalışma Programımız kapsamında 2014 yılında, 5 grup/akış halinde, yerel ve yabancı ortaklarla birlikte kararlaştırılan  takvime göre uygulanmıştır. Uygulama öncesi katılımcılarımız dil ve kültürel hazırlık programına katılmışlardır.

 

PROJE AFİŞİ

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.