TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/24)


19.06.2017, Pazartesi

18 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30100

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ  (SGM: 2017/24)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2513 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 12/2/2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

 

 

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

Ürün Grubu

Uygunluk Modülü

Eki

16) Taşıt bakım liftleri

AT Tip İncelemesi

 

EK IX – Yön. Mad. 13 (3)(b) ve (4)(a)

 

17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar

 

 

 

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Ürün Grubu

Uygunluk Modülü

Eki

Asansörler

Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B)

 

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G)

 

Asansörlerin Son Muayenesi

Ek-IV-B

 

Ek-VIII

 

Ek-V

 

 

 

 

 

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.