OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 019/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/40)


16.09.2019, Pazartesi

15 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30889

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 019/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/40)

MADDE 1 – 20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Tebliğ hükümlerine 7/9/2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2019

30807

 

 

 

 

 

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.