VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HK.


25.06.2020, Perşembe

Sayın Üyemiz,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından, 25.06.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurul Kararına göre; COVID-19 salgın riski nedeniyle Veri Sorumluları Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilemediği gerekçesiyle;

- Yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS'e kayıt süresinin 30 Eylül 2020'ye,

- Yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşlarının VERBİS'e kayıt süresinin 31 Mart 2021'e uzatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Ek: Kurul kararı

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.