TOBB / KONSİNYE SATIŞ SİSTEMİ HK.


31.05.2019, Cuma

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda;

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'ndan TOBB’a intikal eden 24.04.2019 tarih ve 67231105/20T9-01lE.108 sayılı yazıda; ilgili Bakanlığın resmi internet sitesinde konsinye satış işlemlerine ilişkin "Konsinye Çağrısı / Duyurusu" nun yayınlandığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.