TOBB / BREXIT SÜRECİ HK.


15.03.2019, Cuma

Sayın Üyemiz,

BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte; araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA’dan temin etmiş, ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek için (EU)2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarının fayda sağlayacağına dikkat çeken ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili yazısına atıf yapan yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

EK : TOBB’un ilgili yazısı

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.