TOBB/ 9. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ, 9-11 MAYIS 2018, KONYA


13.02.2018, Salı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

UKAY’2018 Organizasyon Komitesi tarafından, “Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD)” tarafından çevre teknolojilerinin paylaşılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile ülkemizde her yıl farklı bir şehirde, o şehirdeki üniversite ile işbirliği yapılarak düzenlenen “ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ”nin 9’uncusu olan UKAY’2018 Kongresi’nin Selçuk Üniversitesi ile 9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bilim İnsanları, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör yöneticilerini buluşturacak olan kongrenin, çevre konularına ilişkin güncel bilimsel bilgilerin aktarılması ve çevre bilincinin arttırılmasında etkili bir platform olacağının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda;

·        Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışılacağı, çözüm önerilerinin ortaya konulacağı ve karşılıklı deneyimlerin aktarılacağı paneller ile sanayi- üniversite-kamu-belediye-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği,

·        Ayrıca belediyelerin sorunlarının, karşılaştıkları problemlerin tartışılıp, çözüm önerilerinin görüşüleceği bir “Belediye sorunları Paneli” ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması, geri kazanılması ve uygun bir şekilde uzaklaştırılması konularının tartışılacağı “Özel Sektörde Atık Yönetimi Paneli”nin düzenleneceği

belirtilmektedir.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

EK: Kongreye ilişkin Program ve bilgilendirme broşürü

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.