TOBB / 36.DÖNEM GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ TOPLANTISI İÇİN GÖRÜŞ TALEBİ


10.05.2019, Cuma

 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda;
 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliği’nin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) Toplantıları’nın gerçekleştirilmekte olduğu; 36. Dönem GBOK Toplantısı’nın 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, bahse konu toplantı kapsamında gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin görüş ve öneriler talep edilmekte olduğu bildirilmektedir. 
 
Bu münasebetle, 36. Dönem GBOK toplantısında gündeme getirilmesi gereken konulara ilişkin öneride bulunmak  isteyen üyelerimizin, görüşlerini TOBB’a iletilmek üzere 13 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar Odamıza ( ekonomikiliskiler@ebso.org.tr ) iletebilecekleri hususunu bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.